Nyhet

Nya flygplansmotorn har landat

Just när alla revisioner på de tre blocken i Forsmark är klara – börjar ännu en revision. Det är gasturbinen på Gunnarsbo som får sin årliga översyn och med den följer i år även ett motorbyte.

Ett 25-tal medarbetare, såväl egen personal som inhyrda, är på plats för den årliga avställningen av gasturbinen, som övriga tider på året enbart står startberedd.
– Gasturbinens enda uppgift är att vara backup vid ett plötsligt bortfall av våra reservdieslar på de tre blocken. Det betyder att i normalfallet ska inte gasturbinen vara igång, förutom under de prov vi utför med viss regelbundenhet under hela året, säger Dennis Liljeqvist, som är anläggningens driftvakt under revisionen.

Vid en normal revision är gasturbinen avställd under någon vecka. I år är det 12 dagars revision, vilket till största delen beror på ett motorbyte. En flygplansmotor har transporterats hit från USA.
– Vi använder två motorer i gasturbinen av en modell som tidigare har suttit i bland annat flygplansmodellerna Boeing 707 eller Douglas DC8. Det är en vanlig tillämpning att utrangerade flygmotorer används i gasturbiner, eftersom de är snabbstartade, lättreglerade och finns tillgängliga, säger Dennis Liljeqvist.
Övrigt underhåll vid årets revision är bland annat byte av styrventiler samt en utökad tillsyn av en tidigare bytt motor

Gasturbinen har 30 dagars reparationskriterium, vilket innebär att om revisionen skulle gå över 30 dagar så måste samtliga block gå ner till kall avställd reaktor. Det kan låta dramatiskt men är knappast troligt, åtminstone inte under den här revisionen.
– Det rullar på enligt plan och vi räknar med att kunna avsluta alla arbeten under nästa vecka för att göra provningen under dag 12. Det innebär att vi startar och kör gasturbinen med full effekt under fyra timmar, säger Dennis Liljeqvist.

Här kan du läsa mer om revisionerna på Forsmark.

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.