Visualisering av Sveriges klimatomställning
Nyhet

Pressinbjudan Klimatpolitiska rådet: Lansering av Panorama – en visualisering av Sveriges klimatomställning.

Klimatpolitiska rådet bjuder in till pressträff för att lansera och demonstrera Panorama, ett digitalt samarbetsverktyg som syftar till att visualisera och skynda på klimatomställningen i Sverige.

Panorama har utvecklats tillsammans av Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten, efter en idé av Vattenfall och ClimateView, som utvecklar den molnbaserade tjänsten.

Panorama bygger helt på öppna data. Verktyget kopplar ihop fakta om utsläpp och styrmedel (som exempelvis skatter eller regleringar) med lösningar och information om hur omställningen går inom olika sektorer. Panorama ger snabbt användaren en överblick över nuläget och vad som behöver göras för att nå de svenska klimatmålen. Det finns också möjlighet för interaktivitet, genom att externa aktörer bjuds in att komma med egna inspel, till exempel identifierade behov av styrmedel. De involverade myndigheterna har bildat en särskild redaktion som ansvarar för att innehållet i verktyget hålls uppdaterat. Panorama är en unik plattform för samarbete som kommer att driva utvecklingen framåt.

Medverkande vid pressträffen är Klimatpolitiska rådets ordförande Ingrid Bonde samt representanter från; Vattenfall, de tre myndigheterna bakom Panorama och företaget ClimateView.

Tid: onsdag 12 juni 2019, klockan 09.00. Frukost finns serverad från kl 08:30. Seminariet pågår ca 1 timme. Efteråt finns det möjlighet att prata närmare med experterna och hur du kan använda Panorama i ditt arbete.

Plats: Klimatpolitiska rådet, Drottninggatan 89, Stockholm. Lokal: Drottninggatan - på entréplan.

Kontaktperson för Panorama:

Maja Cederlund, projektledare, 076-130 05 78, maja.cederlund@klimatpolitiskaradet.se

Kontaktperson Naturvårdsverket:

Jonas Allerup, klimatanalytiker, 010-698 11 20, jonas.allerup@naturvardsverket.se

Kontaktperson Energimyndigheten:

Noak Westerberg. 016-544 24 37, noak.westerberg@energimyndigheten.se

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfek...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.