Uppsala slott
Nyhet

Vattenfall använder sitt sista kol i Sverige

Sista kvarstående reservlagret används för Uppsalas värmeförsörjning för att avhjälpa tillfällig torvbrist.

Vattenfalls mål är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. I december förra året togs därför ett beslut om att investera totalt 3,5 miljarder kronor i Uppsalas fjärrvärmeverksamhet inklusive ett nytt värmeverk som eldas med förnybart bränsle. Från 2020 kommer inga fossila bränslen att användas i Uppsala och 2030 ska Vattenfall vara klimatneutralt.

Som ett led i omställningen används nu det sista kolet Vattenfall har kvar i Sverige. Det handlar om ett reservlager som funnits för att avhjälpa kritiska situationer när annat bränsle inte räcker till. Reservkolet ska användas i cirka en vecka från den 10 januari på grund av ett tillfälligt problem i leveransen av torvbränsle. Därefter kommer inget ytterligare kol att användas.

Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme i Sverige

Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme i Sverige.

– Jag hade så klart önskat att vi var helt fria från fossila bränslen redan idag men det tar tid att genomföra omställningen. Jag ser fram mot att kunna förse Uppsalaborna med fossilfri värme när det bioeldade värmeverket står klart nästa år. Det kommer att innebära minskade koldioxidutsläpp med mer än 1 ton per kommuninvånare och år, säger Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme i Sverige.

Läs mer om Vattenfalls miljardinvestering i Uppsala

Miljöredovisning för värmeverksamheten i Uppsala 2017 (PDF)

Av Lars-Magnus Kihlström larsmagnus.kihlstrom@vattenfall.com

Se även

Kraftledning

2019 minskade Vattenfall sina koldioxidutsläpp med 4 miljoner ton. Tuomo Hatakka, chef för...

Nyhet
Kolkraftverket Hemweg, som stängs i slutet av 2019

Vattenfalls sista kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8 utanför Amsterdam, stängs före år...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.