Nyhet

Gott betyg för Forsmark efter WANO :s uppföljande granskning

Forsmark fick gott betyg av WANO efter att de under en veckas tid granskat de förbättringsåtgärder som utförts sedan senaste WANO-granskningen 2011.

Forsmarks kärnkraftverk

I fredags, den 22 november, avslutades WANO (World Association of Nucelar Operators) sin granskningsuppföljning som pågått under en vecka.

Det genomsnittliga betyget vid en uppföljningsgranskning är att få godkänt i 70-75 procent av förbättringsåtgärderna.

– Forsmark klarade 80 procent, ett resultat som jag är mycket glad och stolt över, säger Stefan Persson, VD.

Som en del i Forsmarks säkerhetsarbete har det sedan tidigare beslutats om att vart fjärde år ta hjälp av externa granskningar för att utvärdera säkerheten. Nästa WANO-granskning blir således 2015. Därefter är det inte bestämt om den nästföljande granskningen 2019 kommer att göras av WANO eller av FN:s atomenerigorgan IAEA (en så kallad OSART-granskning).

– Forsmark har ett tydligt fokus på ständig säkerhetsutveckling där WANO och andra externa granskningar spelar en viktig roll. Resultatet av WANO: s uppföljande granskning visar både att vi är på rätt väg och att vi har mer arbete framför oss, säger Stefan Persson, VD.

WANO besöker Forsmark
Till WANO:s hemsida

Se även

Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Hollandse Kust Zuid 1-...

Nyhet
Kraftvärmeverket i Marzahn
Pressmeddelande
2020-06-03

Vattenfall inviger nytt kraftvärmeverk och halverar koldioxidutsläppen i Berlin

Vattenfall har idag invigt ett nytt kraftvärmeverk i stadsdelen Marzahn i östra Berlin.

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.