Nyhet

Lundaforskare och Ringhals i internationellt samarbete

Ringhals har nyligen varit övningsplats för internationell brandforskning i regi av Lunds tekniska högskola.

– Det är roligt att vi här på Ringhals kan bygga upp förutsättningar för forsningsförsök på den här nivån, säger Ringhals brandspecialist Tommy Magnusson.

Arbetet leddes av doktorand Jonathan Wahlqvist från avdelningen för brandteknik och riskhantering vid Lunds tekniska högskola. Med sig hade han fyra internationellt utbildade doktorander i brandteknik från Lettland, Spanien, Indien och Australien.

Internationella forskare på Ringhals

Här riggas utrustningen på bordet där testresultaten ska samlas. Doktorand Jonas Wahlqvist LTH (längst till höger) tillsammans med exjobbare från många olika länder. Från vänster ser vi Blanca Andres Valiente, Spanien; Konrad Wilkens Flecknoe-Brown, Australien; Abishek Bhargava, Indien och Karlis Livkiss, Lettland jobba tillsammans med Fredrik Carlstein från Ringhals och Jonathan Wahlqvist, LTH. 

Testar spridning av brandgaser

Tillsammans med personal från Ringhals enhet för Brand och räddning utförde de praktiska forskningsövningar på Ringhals brandövningsplats. Genom dessa övningar kunde man bland annat pröva om brandgaser kan spridas via avloppssystemen, en teori teori som framfördes vid OSART-granskningen (Operational Safety Review Team) på Ringhals 2010. Syftet här var att testa systemet under realistiska former samt att sedan utföra simuleringar med avancerade beräkningsprogram. 

– För att göra testerna så realistiska som möjligt har två containrar utrustats med brunnar och avlopp, brandtätning, brandspjäll och branddörrar motsvarande de som finns inne i anläggningen, säger Fredrik Carlstein, intern räddningsbefäl på Ringhals. 

Det forskarna mätte var bland annat tryckskillnaden mellan brandutsatt och icke brandutsatt brandcell för att se om brandgaser kan spridas från en avloppsbrunn till en annan. 

– Utvärdering är i stort sett klar och resultatet ser väldigt bra ut. Med 50 mm vatten i vattenlåsen sker ingen spridning av brandgaser. I ett verkligt fall skulle det ha räckt med ännu mindre vatten för att stoppa röken, då de utrymmen som försöken gjordes i är betydligt tätare än normalt och golvbrunnssystemet var inte heller kopplat till det fria, säger Tommy Magnusson. 

Internationellt projekt

Försöket finansieras av Nationella brandsäkerhetsgruppen, där SSM, SKB och de svenska kärnkraftverken ingår. Arbetet ingår också i ett internationellt samarbetsprojekt och kommer att bidra till att vässa det amerikanska beräkningsprogrammet för brandsimulering FDS (Fire Dynamics Simulator).

Se även

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfek...

Nyhet
Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.