Nyhet

Förstärkt skydd med ny fordonskontroll på Forsmark

Området för Forsmark som skyddsobjekt utökades i slutet av förra året. I samband med detta driftsattes också Forsmarks nya fordonskontroll.

Ett skyddsobjekt omfattar byggnader eller områden som kan behöva stärkt skydd mot sabotage, terroristbrott eller spioneri. Det är länsstyrelsen som fattar beslut om skyddsobjekt.

– Utvidgningen av skyddsobjektet Forsmark gjordes för att få en effektiv övervakning av hela området där kärnteknisk verksamhet bedrivs. Skyddsobjektet omfattar nu även området för det planerade kärnbränsleförvaret, Biotestsjön samt området upp till den nya fordonskontrollen, säger Lennart Strandberg, chef för fysiskt skydd, FQF.

Att Forsmark är ett skyddsobjekt innebär att det är Forsmarks Kraftgrupp och Svensk Kärnbränslehantering AB som bestämmer vilka som är behöriga att vistas inom skyddsobjektet och att Forsmarks vakter har befogenhet att agera inom området.

Efter Greenpeace intrång på Forsmark i oktober 2012 gjordes en utvärdering som resulterade i beslutet att bygga en ny fordonskontroll i Forsmark. Den nya fordonskontrollen togs i drift i slutet av förra året och är en av åtgärderna för att försvåra intrång på Forsmark.

Fordonskontrollen ligger några kilometer från kraftverket och gör det möjligt att stänga av trafiken till Forsmark.

Ulla Kax är chef för Forsmarks bevakningsstyrka och driftansvarig för den nya fordonskontrollen.

Hallå där Ulla Kax…

Ulla Kax

Hur fungerar den nya fordonskontrollen?
– Vid kontrollstationen har vi ett antal skyddsvakter stationerade som kontrollerar fordon före passage genom vägbommarna. Fram till kontrollstationen finns det sex filer, tre för personbilar och tre för övriga fordon. Skyltar och trafikljus reglerar trafiken mellan filerna.

Vad är skyddsvakternas uppgift?
– Deras huvuduppgift är att kontrollera att det inte finns gömda människor eller utrustning i fordon.

Vilka fordon kontrolleras?
– Skyddsvakten kontrollerar och frågar efter ärende på alla fordon innan de får passera in på Forsmarks skyddsområde. Täckta fordon, lastbilar och turistbussar genomsöks alltid.

När är fordonskontrollen bemannad?
– Den är bemannad varje dag mellan klockan 05:00-24:00, förutom vid revisionerna, då kärnkraftverken stängs ner för underhåll och ombyggnation. Under denna period är fordonskontrollen bemannad dygnet runt.

Hur många fordon passerar under en dag?
Under ett dygn passerar cirka 1 000 fordon.

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.