Nyhet

Högre förtroende för Ringhals

Förtroendet för Ringhals stiger. Enligt den årliga opinionsmätning som kärnkraftverket låter göra, har förtroendet för verksamheten stigit med sex procentenheter jämfört med 2013.

Ringhals har sedan mitten av 90-talet årligen genomfört en opinionsmätning i regionen runt kärnkraftverket. 800 intervjuer görs i Varberg och sju intilliggande kommuner. För några år sedan – i samband med att Ringhals gjorde stora ombyggnader och därigenom drabbades av långa stopp – sjönk förtroendet kraftigt. Men nu är det på väg att återhämta sig på alla fronter.

– Jag är mycket nöjd att se att utvecklingen nu går på rätt håll, säger Ringhals kommunikationschef Anna Stålnacke. Det är viktigt för Ringhals att människor i vår omgivning litar på vad vi gör och vad vi säger.

Vid årets mätning är det 76 procent av de tillfrågade som uppger att de har stort eller mycket stort förtroende för Ringhals verksamhet. Förtroendet ökar både i det direkta närområdet och i den vidare cirkeln som sträcker sig till Göteborg och Borås.

Siffrorna ökar inom alla frågeområden; förtroende för säkerhet, ledning, information och tillförlitligheten i driften. Det område som ligger lägst, även om detta också ökar, är förtroendet för hur vi tar hand om det radioaktiva avfallet.

– Det visar att vi har något att jobba med framöver, säger Anna Stålnacke. Det finns en mycket bra process för att ta hand om avfallet, men vi måste bli bättre på att kommunicera om den.


Ladda ner mer information från opinionsmätningen (PDF 3,8 MB)

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.