Nyhet

Nytt nummer av Forsmarks tidning

I sommarens nummer av Forsmarks tidning kan du läsa om det gångna produktionsåret, byggnationsplaneran av ny kärnkraft och minskad miljöpåverkan från Forsmark. Tidningen delas ut till alla hushåll i närområdet, men du kan också ladda ner den här.

I Forsmarks tidning kan du också läsa om säkerhetsarbetet på Forsmark. Nya kraftfulla mobila dieselmotorer som ska stärka redan befintliga säkerhetssystem för reservkraft har köpts in. I sommar kommer de första av sju beställda dieslar att ställas på plats på Forsmarks driftområde.

Två av Forsmarks medarbetare arbetar för närvarande heltid för WANO:s (World Association of Nuclear Operators) huvudkontor i Paris. De reser världen runt för att granska andra kärnkraftverk och dela med sig av sin kompetens och erfarenhet i syfte att stärka säkerheten.

Du hittar också information om årets stora revision på Forsmark 3, om vår nya vd Eva Halldén, om planerna på utbyggnad av SFR (Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall) i Forsmark - och mycket mer!

Forsmarks tidning ges ut en gång om året, i början av sommaren, med en upplaga om cirka 88 000 exemplar. Den distribueras i pappersformat den 19 juni till alla företag och den 23 juni till alla hushåll i Östhammars, Tierps, Älvkarleby och Norrtälje kommuner samt till personer som är verksamma inom den svenska energibranschen.

Om du inte bor i närområdet, men ändå är intresserad av att få tidningen hem i brevlådan, kan du kontakta redaktionen på Forsmark:
redaktion-gi@forsmark.vattenfall.se

Forsmarks tidning 2014

Trevlig läsning!

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.