Nyhet

Nytt nummer av Forsmarks tidning

I sommarens nummer av Forsmarks tidning kan du läsa om det gångna produktionsåret, byggnationsplaneran av ny kärnkraft och minskad miljöpåverkan från Forsmark. Tidningen delas ut till alla hushåll i närområdet, men du kan också ladda ner den här.

I Forsmarks tidning kan du också läsa om säkerhetsarbetet på Forsmark. Nya kraftfulla mobila dieselmotorer som ska stärka redan befintliga säkerhetssystem för reservkraft har köpts in. I sommar kommer de första av sju beställda dieslar att ställas på plats på Forsmarks driftområde.

Två av Forsmarks medarbetare arbetar för närvarande heltid för WANO:s (World Association of Nuclear Operators) huvudkontor i Paris. De reser världen runt för att granska andra kärnkraftverk och dela med sig av sin kompetens och erfarenhet i syfte att stärka säkerheten.

Du hittar också information om årets stora revision på Forsmark 3, om vår nya vd Eva Halldén, om planerna på utbyggnad av SFR (Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall) i Forsmark - och mycket mer!

Forsmarks tidning ges ut en gång om året, i början av sommaren, med en upplaga om cirka 88 000 exemplar. Den distribueras i pappersformat den 19 juni till alla företag och den 23 juni till alla hushåll i Östhammars, Tierps, Älvkarleby och Norrtälje kommuner samt till personer som är verksamma inom den svenska energibranschen.

Om du inte bor i närområdet, men ändå är intresserad av att få tidningen hem i brevlådan, kan du kontakta redaktionen på Forsmark:
redaktion-gi@forsmark.vattenfall.se

Forsmarks tidning 2014

Trevlig läsning!

Se även

Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

Trots coronapandemi och långt vinterupphåll: Vattenfalls största vindkraftspark på land, B...

Nyhet
Två Vattenfallmedarbetare vid vattenkraftverket i Messaure
Pressmeddelande
2020-05-28

Elmarknaden just nu: Vårflod ger lågt elpris i sommar

En snörik vinter i de svensk-norska fjällen förväntas ge en kraftig vårflod. Det innebär v...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.