Nyhet

Reparation på Ringhals 2 skjuter på återstarten

Ringhals 2 har idag fattat beslut om att åtgärda det läckage som finns i bottenplåten på inneslutningen.  

– Vi har under den gångna veckan analyserat och gjort utredningar kring det ökade läckaget, berättar Lars Björnkvist, ställföreträdande teknikchef. Analyserna har lett fram till beslut att lokalisera läckan och åtgärda den.

Det var i samband med ett täthetsprov av inneslutningen som ett förhöjt vattenflöde noterades i ett dränagesystem till bottenplattan av Ringhals 2. Vattnet är vanligt kalkhaltigt vatten.  Läckagestället finns i ett plåtskikt som är en del av bottenplattans betongkonstruktion. Det  är mycket litet, beräkningar visar på mindre än en halv kvadratmillimeter.

– Vi kommer nu att ta bort betongen i den delen av plattan där läckaget finns och vidta de åtgärder som behövs, konstaterar Lars.

Analyserna som gjorts tyder på att läckan finns i en svets mellan plåtarna. Eftersom plåten täcks av flera decimeter tjock betong är arbetet omfattande. Efter reparationen ska anläggningen återställas och systemet testas innan blocket åter är klart för start.

Ringhals 2 beräknar att återstarten kan ske igen den 9 december med en osäkerhet på +/-31 dagar.

Anna Stålnacke

Kommunikationschef Ringhals

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.