Nyhet

Mobila reservkraftdieslar säkrar försörjningen av elkraft

Forsmark har köpt kraftfulla mobila dieselmotorer som ska stärka redan befintliga säkerhetssystem för reservkraft. I sommar kommer de första av sju beställda dieslar att ställas på plats på driftområdet. Det är en av flera åtgärder som vidtas för att göra anläggningen mer robust.

Kärnkraftverkens tillgång till elkraft är viktig, till exempel behövs kylning till elgeneratorerna som förvandlar turbinernas rörelseenergi till elenergi. Snart finns ytterligare en länk i kedjan av säkerhetssystem för att upprätthålla elkraftförsörjningen på Forsmark. Det är sju nya mobila reservdieselmotorer som i skrivande stund tillverkas i Halmstad. Under sommaren, med start i juni, kommer de att levereras till Forsmark, två aggregat vardera till Forsmark 1 och 2 samt tre aggregat till Forsmark 3.

– Det är kraftfulla dieselmotorer som kan upprätthålla elkraftförsörjningen i 24 timmar utan några manuella åtgärder. Sedan behöver de tankas, berättar Andreas Eklund, projektledare på Forsmarks teknikenhet (FTPF) med ansvar för de mobila reservkraftaggregaten.

Aggregaten med tillhörande bränsletankar är mobila och kan flyttas runt med hjälp av en truck för att användas där de behövs. De är ungefär tre gånger så kraftfulla som en ordinär lastbilsmotor, väger omkring 30 ton vardera och kommer att kopplas in i samband med nästa års revisioner.
De nya aggregaten uppfyller kraven som ställs på Forsmark i egenskap av robust anläggning och de kommer att kunna användas så snart de står på plats, om det skulle behövas.

Av den el som kärnkraftverket i Forsmark producerar används omkring tre till fyra procent till den egna driften. Kraftverkets elsystem är för säkerhetens skull uppdelade i fyra parallella kretsar för att eventuella fel inte ska kunna ”fortplanta sig” i anläggningen. För att klara elförsörjningen vid en eventuell störning finns dessutom olika reservkraftsystem. Varje anläggning har fyra fast installerade dieselgeneratorer som fungerar som reservkraft. Utöver det finns ett 70 kV-nät med en snabbstartad gasturbinanläggning som kan kopplas in vid behov. Om inget annat system fungerar kan nödvändiga system upprätthållas med hjälp av batteridrift, medan felen i de övriga systemen åtgärdas. Och snart kompletterar alltså de nya mobila reservdieselmotorerna de redan befintliga systemen på Forsmark.

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 beslöt EU att alla kärnkraftverk i unionen ska stresstestas. Det innebar att man kontrollerade att kärnkraftverken är konstruerade för att klara olika omständigheter som kan drabba dem. Resultatet av testerna ligger till grund för säkerhetsarbetet som bedrivs på kärnkraftverken, där installationen av de nya mobila dieselmotorerna är en många åtgärder som genomförs. På Forsmark hanteras resultatet och erfarenheterna som uppkommit efter katastrofen i Fukushima i projektet FOSH – Forsmarks säkerhetshöjning.  

– Det handlar om olika åtgärder för att kunna hantera det oväntade, till exempel extrema väderförhållanden eller att vi av någon anledning skulle bli strömlösa, säger Andreas Eklund.

Text: Sara Söderström

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.