Nyhet

Ringhals miljöredovisning 2013

Vill du veta hur Ringhals arbetar med miljöfrågor? Ta del av vår miljöredovisning för 2013.

Ringhals miljöledningsarbete är sedan 1999 certifierat enligt EMAS (Eco Management and Audit Scheme), som är EU:s förordning för miljöstyrning och miljörevision. Certifieringen omvärderas varje år av en extern miljörevisor som gör intervjuer med personal, granskar EMAS-redovisningen och faktauppgifter om Ringhals miljöarbete.

– Totalt är det en mycket bra och läsvärd EMAS-redovisning, kommenterar miljörevisorn från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, som i mitten av april gav sitt godkännande till att Ringhals uppfyller EMAS-kraven.

Bland miljöförbättringarna lyfter revisorn bland annat fram Ringhals arbete med att ersätta miljö- och hälsofarliga kemikalier med mindre skadliga.

– Det har skett ett systematiskt arbete som gett resultat långt över målet, mycket bra, skriver revisorn i sin rapport.

Har du frågor om miljöarbetet? Ringhals kontaktpersoner för miljöredovisningen är miljöingenjör Marie Gunnarsson och miljöcontroller Hannah Fridholm.

Ringhals miljöredovisning 2013

 

Se även

HYBRIT:s pilotanläggning på Svartön i Luleå, bilden är från april i år. Anläggningen kommer att färdigställas under sommaren. Foto: Åsa Bäcklin, HYBRIT
Pressmeddelande
2020-06-01

SSAB, LKAB och Vattenfall ett steg närmare produktion av fossilfritt stål i industriell skala

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu nästa viktiga steg för att bli först i världen med en vär...

Pressmeddelande
Pressmeddelande
2020-06-01

SSAB, LKAB och Vattenfall ett steg närmare produktion av fossilfritt stål i industriell skala

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu nästa viktiga steg för att bli först i världen med en vär...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.