Nyhet

Svensk kärnenergi 60 år

Sommaren 1954, lyckades forskare vid Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) reaktor R1 under Drottning Kristinas väg, för första gången åstadkomma en självupprätthållande kedjereaktion i en kärnreaktor i Sverige. Händelsen markerar startpunkten för utvecklingen av det svenska kärnkraftsprogrammet. Du som är intresserad av kärnenergins historia är välkommen att fira svensk kärnenergi 60 år med föreläsningar på KTH.

Jubileet är ett samarrangemang av Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS), Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Föreläsningarna kommer att hållas i den tidigare reaktorhallen, drygt 20 meter under marken.

Tid: 22 september klockan 16:00

Plats: Drottning Kristinas väg 51, Stockholm

För program och anmälan, se bifogad pdf-inbjudan nedan.

Välkommen!

Inbjudan

Brocshyr om Forsmarks historia 30 års drift i Forsmark (PDF 1 MB)

 

Om SKS och SKC:

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS)
Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) är en ideell förening för alla med intresse för kärnteknik. SKS bildades 1958 och är den svenska representationen i European Nuclear Society som härbärgerar totalt 20 000 medlemmar. SKS anordnar frekventa föredrag och studiebesök med kärnteknisk anknytning och utgör remissinstans i kärnteknikrelaterade frågor.
Till SKS hemsida

Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC)
Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC) stödjer utbildning och forskning inom kärntekniska tillämpningar vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Chalmers Tekniska Högskola samt Uppsala Universitet. Syftet är att attrahera, utveckla, och behålla den kärntekniska kompetens som krävs för fortsatt säker och effektiv drift av våra kärnkraftverk och för att kunna delta i den fortsatta utvecklingen inom det kärntekniska området.
Svenskt Kärntekniskt Centrum

Läs mer om kärnkraft

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.