Nyhet

Årets revisioner på Forsmark

Revisionsperioden pågår mellan den 3 maj och den 22 september. Bland annat kommer en ny generator att monteras på Forsmark 3 och Forsmark 1 får fyra nya lågtrycksförvärmare. 

Revisionen på Forsmark 1 är planerad att pågå i 39 dygn, mellan den 3 maj och 11 juni.

– Den största planerade arbetsinsatsen är bytet av lågtrycksförvärmarna. Samtliga fyra lågtrycksförvärmare ska bytas ut under revisionen, säger Victoria Davidsson, revisionsprojektledare på Forsmark 1.

Lågtrycksförvärmarna är en del av processen som värmer upp vattnet från kondensorn, på sin väg tillbaka till reaktortanken.

Det blir fullt upp på turbinanläggningen, samtidigt som de nya lågtrycksförvärmarna monteras kommer alla sex lågtrycksturbiner att skovlas om.
– Det innebär att avloppskovelbladen som sitter på den yttersta delen av turbinen monteras ned och kontrolleras.  En rad kommer att återmonteras och en rad ersätts med nya, säger Victoria Davidsson.

Avloppskovlarna är de sista skovlarna som träffas av högtrycksturbinens ånga, innan den försvinner ned i kondensorn för att bli vatten som används i reaktorn. Skovelbladen sitter fast på turbinrotorn och gör att rotorn snurrar och genererar ström.

15-dygns revision på Forsmark 2
Årets kortaste revision genomförs på Forsmark 2, mellan den 5 och 20 juli. Bland årets arbetsinsatser är översynen av reserverkraftdieselaggregaten störst.
– Det finns totalt fyra reserverkraftdieslar, oberoende av varandra, som bistår med reservkraft vid behov. Under årets revision på Forsmark 2 ska generatorn bytas ut på ett av aggregaten, säger Fredrik Jensen, revisionsprojektledare på Forsmark 2.

Reservkraftaggregaten är stationära, men på Forsmark pågår även ett projekt med mobila dieselmotorer: FOSH. Projektet går bland annat ut på att införa ett nytt system för oberoende härdkylning.
– Nya anslutningspunkter ska monteras på Forsmark 2 för att möjliggöra kraftmatning in i anläggningen, säger Fredrik Jensen.

Ny generator på Forsmark 3
Forsmark 3 har revision mellan den 2 augusti och den 22 september. Generatorbytet är årets största jobb och spänner över hela revisionsperioden. I samband med bytet kommer även sex transformatorer att bytas ut.
– De nya transformatorerna är anpassade till den nya generatorn som levererar en högre spänning än den gamla, säger Kenneth Stensson, revisionsprojektledare på Forsmark 3.

Vid förra årets revision på Forsmark 3 upptäcktes sprickindikationer på en vibrationsmätstuts i reaktortanken. Stutsen fungerar som anslutning för vibrationsmätgivare och användes senast under provdriften av reaktorn, 1985.
– Till årets revision planeras åtgärder för att reparera stutsen, säger Kenneth Stensson.

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.