Nyhet

Ingen revision på Forsmark 3 år 2017

2017 års revision på Forsmark 3 uteblir.
– Vi förlänger driftcykeln till 18 månader, vilket innebär att 2017 års revision uteblir säger Jan Lundvall, chef för Forsmark 3.

Att köra anläggningarna under längre cykler och göra avbrott för revision mer sällan är vanligare utomlands.

– I Forsmark ställer vi normalt av anläggningarna för revision en gång om året. Drifttiden mellan varje revision brukar ligga på mellan 11–15 månader, det vanligaste i Forsmark är en driftcykel på ungefär ett år, säger Jan Lundvall.

Att driftcykeln (drifttiden mellan revisionerna) för en anläggning kan variera beror på olika förutsättningar. Som till exempel hur man väljer att nyttja bränslet eller hur större arbetsinsatser är planerade för anläggningarna. Andra faktorer som kan påverka driftcykeln är till exempel samplanering med de övriga revisionsavställningarna i Forsmark.

2017 års revision vid Forsmark 3 skulle ha infallit i juli och var en så kallad bränslebytesrevision, vilket innebär en kortare revisionsavställning på cirka två veckor med det primära syftet att byta bränsle. Detta till skillnad mot längre revisioner då större underhållsarbeten och moderniseringar genomförs.

Revisionen vid Forsmark 3 låg sist i planen för revisionerna på Forsmark 2016 och först i planen 2018.

– Detta innebar att vi hade en plan som lämpade sig bra när vi tittade på möjligheten att skjuta fram starten för 2016 års revision. Den startar nu den 16 oktober i stället, vilket är cirka åtta veckor senare än planerat, och avslutas den 8 november. Detta innebär också att 2018 års infaller ungefär enligt tidigare plan, i början av maj, säger Jan Lundvall.

Revisionen vid Forsmark 3 år 2018 är nu planerad att starta den 1 maj och pågå till den 9 juni, vilket innebär att den tidigareläggs fem dagar.

Genom att hoppa över 2017 års revision får Forsmark 3 extra drifttid och ökad produktion. Samtidigt spar man in på resurser som går åt till förberedelser och genomförande av revisionen.

– Beslutet att hoppa över 2017 års revision har föregåtts av att ett stort analysarbete som vi också kan dra lärdom av inför framtiden, säger Jan Lundvall.

ANNA EK

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.