Nyhet

Reviderade revisionsplaner för kommande år

Revisionsplanerna för perioden 2016 till 2019 har justerats.

För Forsmark 1 förlängs revisionen 2016 med 6 dygn. Anledningen är tillkommande arbeten i form av byte av kablar i två subar. Byte av motsvarande kablar i de två återstående subarna sker i samband med revisionen 2018 men det arbetet ryms inom ordinarie revision.

För Forsmark 2 förlängs revisionen 2017 med 7 dygn. Anledningen är tillkommande arbete i form av byte av transformator för en turbinsträng. Byte av transformator för den andra turbinsträngen sker i samband med revisionen 2018 men det arbetet ryms inom ordinarie revision.

För Forsmark 3 förlängs revisionen 2016 med 14 dygn. Anledningen är tillkommande arbeten i form av byte av kabelgenomföringar i två subar. Byte av motsvarande kabelgenomföringar i de två återstående subarna sker i samband med revisionen 2018 men det arbetet ryms inom ordinarie revision.

Se även

Fisk

Är det en fisk? Vilken fisk är det? Hur mår den? Snart kan Vattenfall svar...

Nyhet

Vattenfall säkrar leveranser av fossilfri energi och energioptimering till en landbas...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.