Nyhet

Reviderade revisionsplaner för kommande år

Revisionsplanerna för perioden 2016 till 2019 har justerats.

För Forsmark 1 förlängs revisionen 2016 med 6 dygn. Anledningen är tillkommande arbeten i form av byte av kablar i två subar. Byte av motsvarande kablar i de två återstående subarna sker i samband med revisionen 2018 men det arbetet ryms inom ordinarie revision.

För Forsmark 2 förlängs revisionen 2017 med 7 dygn. Anledningen är tillkommande arbete i form av byte av transformator för en turbinsträng. Byte av transformator för den andra turbinsträngen sker i samband med revisionen 2018 men det arbetet ryms inom ordinarie revision.

För Forsmark 3 förlängs revisionen 2016 med 14 dygn. Anledningen är tillkommande arbeten i form av byte av kabelgenomföringar i två subar. Byte av motsvarande kabelgenomföringar i de två återstående subarna sker i samband med revisionen 2018 men det arbetet ryms inom ordinarie revision.

Se även

De 400.000 munskydden hämtades av Bring vars chaufför flankeras av Vattenfall Services Kristian Karns (t.v.)och Charles Bernhard Eriksson (t.h.)

Beredskapslager kom till användning för att avhjälpa bristen på skyddsutrustning under cor...

Nyhet
Drönare inspekterar vindkraftverk

Drönare gör inspektion av kraftledningar, vattenkraftdammar och kärnkraftsreaktorer enklar...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.