Nyhet

Ringhals 4 höjer effekten

Idag har Ringhals 4 fått det efterlängtade tillståndet från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att höja reaktoreffekten. Det betyder att blocket, efter att bränsleskadan är åtgärdad, kan återstarta med cirka 175 MW högre elektrisk effekt än tidigare.

– Jag är mycket nöjd att vi fick tillståndet i tid, för att hinna ställa om medan vi ändå står stilla på grund av bränsleskadan, säger produktionschef Göran Molin.

Ringhals ansökte redan 2007 till SSM om att få höja den termiska effekten till 3300 MW på Ringhals 4. Förutsättningen för effekthöjningen var dock ånggeneratorbytet, som planenligt genomfördes först 2011.  

Anläggningen kommer nu att ställas om till den högre effekten. Efter återstarten väntar tre veckors provdrift med ett antal upp- och nergångar i effekt. Ett snabbstoppsprov från full effekt kommer också att genomföras.

Den ökade effekten gör att Ringhals 4 kan producera ytterligare 1,3 terawattimmar el per år, vilket motsvarar cirka 1 procent av Sveriges elförbrukning.   

 

Se även

De 400.000 munskydden hämtades av Bring vars chaufför flankeras av Vattenfall Services Kristian Karns (t.v.)och Charles Bernhard Eriksson (t.h.)

Beredskapslager kom till användning för att avhjälpa bristen på skyddsutrustning under cor...

Nyhet
Drönare inspekterar vindkraftverk

Drönare gör inspektion av kraftledningar, vattenkraftdammar och kärnkraftsreaktorer enklar...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.