Nyhet

”Vi måste lyfta fram kärnkraftens nytta”

På Forsmark pågår ett förändringsarbete i syfte att öka samarbetet med Ringhals och stärka konkurrenskraften. Jan Greisz leder omorganiseringen av teknikavdelningen.
– Delaktighet och engagemang är viktigast, säger han.

Han kom till Forsmark i december som ny chef för teknikavdelningen. Med sig har många års erfarenhet av strategi- och investeringsfrågor.
–  Ett större samarbete med Ringhals och övriga Vattenfall är nödvändigt. Vi är under en hård ekonomisk press på grund av låga marknadspriser och måste hitta sätt att få ner vår kostnadsbild, samtidigt som vi bibehåller fullgod säkerhet, säger Jan Greisz.

Gröngöling med bred erfarenhet

Samarbete med Ringhals har Jan Greisz lång erfarenhet av. Han har suttit i Forsmarks, Ringhals och Barsebäcks styrelser. Senast var han chef för Nuclear Oversight & Fleet Management inom Vattenfall Region Norden.

Vad tar du med dig därifrån?

– Målinriktat arbete, det är jag uppvuxen med.  Men jag tar också med mig en bred kunskap om marknaden och våra spelregler. Däremot behöver jag fördjupa mig i en del teknikfrågor.

Trots sin mångåriga erfarenhet från Vattenfall är han gröngöling på Forsmark.

– I förändringsarbetet får jag möjligheten att lära känna organisationen. Det roligaste med det här jobbet är kontakten med människorna. Vi har mycket duktiga medarbetare på Forsmark och måste få bättre utväxling av deras kunskap och erfarenheter.

Evolutionär förbättrare

Delaktighet och engagemang är viktigast under förändringsarbetet.

– I en stor omorganisation är det vanligt att medarbetare känner sig oinformerade, eller utanför. Vi måste göra det bästa utifrån de förutsättningar som finns.

Jan Greisz beskriver sig själv som förändringsbenägen. Men mer evolutionär är revolutionär.

– Jag har en grundläggande drivkraft att förbättra. Varje gång jag gör något vill jag göra det bättre och det gör nog att jag tar till mig förändringar lättare.

Behöver Forsmark en ny organisation?

– Absolut. Vi måste öka vår konkurrenskraft genom förbättrad effektivitet. Ökat samarbete med Ringhals och ett effektivare Forsmark är två steg i den processen.

Utmaningen för Forsmark och kärnkraftsindustrin är ökade kostnader och lägre elpriser.

– Men även acceptansen, både i samhället och på den politiska arenan. Kärnkraften är en slagpåse medialt, det har vi arbetat länge med att få bort.

Hur ökar man den acceptansen?

– En grundförutsättning är säker och stabil drift. Men det behövs också en saklig, inte en känslomässig, debatt. Vi måste lyfta fram nyttan som kärnkraften gör för det svenska samhället, avslutar Jan Greisz.

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.