Nyhet

Årets största revision i startgroparna

Den 3 augusti drar årets största revision igång på Ringhals. Då kopplas Ringhals 3 bort från elnätet för underhållsåtgärder, moderniseringar och bränslebyte.

Produktionsstoppet är planerat till cirka 3 månader. Styrande för revisionslängden är det omfattande PRIO-projektet som byter tryckhållarens röranslutningar (stutsar). För att utföra arbetet, som hör till Ringhals tio största de senaste tio åren, skickar japanska Mitsubishi Heavy Industries en arbetsstyrka på över 110 personer till Ringhals.
– PRIO hade en timplanering framme redan för ett år sedan, så projektet är väldigt väl och noggrant förberett, säger revisionsledare Anders Karlsson.

Många engagerade

Totalt ska cirka 3 200 jobb utföras under revisionen, som sysselsätter ett tusental personer varav en tredjedel ringhalsare.

Förutom arbetet på tryckhållaren handlar de större jobben om att byta de detektorer som mäter neutronflödet i reaktorn, samma arbete som utfördes på Ringhals 2 förra året, samt att genomföra fullskaligt prov av reaktortanken.

– För det arbetet lyfts hela reaktortankens nedre interndel, där bränslet normalt finns. Det är ett av flera tunga lyft som ska göras under årets revision, säger revisionsledare Oscar Örnborg. Därför är det extra viktigt att vi har en trygg och säker arbetsmiljö där alla respektera avspärrningar och följer säkerhetsföreskrifterna.

Många betongarbeten ska också göras, bland annat ska saltvattenkylningens utlopp och den fem meter djupa kaskadbassängen gjutas om, liksom golvytor och dränageschakt i turbinhallen.

Logistiken en utmaning

För Oscar Örnborg och Anders Karlsson blir årets revision därför en extra stor logistisk utmaning, där större arbeten måste samspela med att stora arbetsstyrkor utför jobb och rör sig i reaktorinneslutningen.

– Det kan säkert bli trångt vid in- och utpasseringar. Vi kan bara vädja till alla om att ha tålamod och förståelse för att många arbeten pågår samtidigt. Det gäller att tänka efter före och agera med tanke på sin egen och andras säkerhet så landar vi revisionen galant, hälsar revisionsledarna.

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.