Nyhet

Nytt steg för att effektivisera Vattenfalls kärnkraftsverksamhet

Nu ökar takten i ett projekt för att effektivisera arbetet vid kärnkraftverken Ringhals och Forsmark. Ambitionen är att spara ett antal hundra miljoner kronor per år.

Projektet har visat att det finns stor potential i ökad samverkan. Det är angeläget att snabbt uppnå resultat. Kärnkraftens utmaningar är många – låga elpriser, stigande kostnader samt fortsatt stort investeringsbehov fram till 2020.

– Eftersom de ekonomiska förutsättningarna under 2015 utvecklats fortsatt negativt intensifierar projektet nu sitt arbete, säger Torbjörn Wahlborg, produktionschef Vattenfall, och styrelseordförande i Forsmark och Ringhals.

Projektet analyserade även möjligheten att slå ihop Forsmark och Ringhals till en legal enhet. Dessa ambitioner får nu vänta.

– Vi kan uppnå goda resultat även utan att slå samman verksamheterna och nu måste vi snabbt förverkliga den effektiviserings- och besparingspotential som projektet identifierat. Det är i storleksordningen ett antal hundra miljoner kronor per år, säger Torbjörn Wahlborg.

Se även

HYBRIT:s pilotanläggning på Svartön i Luleå, bilden är från april i år. Anläggningen kommer att färdigställas under sommaren. Foto: Åsa Bäcklin, HYBRIT
Pressmeddelande
2020-06-01

SSAB, LKAB och Vattenfall ett steg närmare produktion av fossilfritt stål i industriell skala

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu nästa viktiga steg för att bli först i världen med en vär...

Pressmeddelande
Pressmeddelande
2020-06-01

SSAB, LKAB och Vattenfall ett steg närmare produktion av fossilfritt stål i industriell skala

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu nästa viktiga steg för att bli först i världen med en vär...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.