Nyhet

Revisionen på Forsmark 2 är avslutad

Klockan 18.57 den 24 juli fasade Forsmark 2 åter mot det svenska kraftnätet. En 78 dagar lång revision har därmed avslutats.

Under årets första revision genomfördes cirka 50 stycken moderniseringsändringar varav 25 stycken var mindre underhållsändringar. Det mest komplexa arbetet var bytet av fyra stycken lågtrycksförvärmare med avtappningsledningar.

Andra stora arbeten som genomfördes var bland annat omskovling av sex stycken lågtrycksturbiner, omgummering av fyra stycken utloppsvattenkammare i kondensorn, utbyte av kablage i reaktorinneslutningen och översyn av 41 stycken drivdon.

– Årets revision har genomförts med ett stort engagemang. Vi har haft en stor arbetsomfattning att hantera där vi har sett prov på ett mycket gott samarbete, säger revisionsledaren Victoria Davidsson.

I samband med en täthetsprovning av mellanbjälklag i reaktorinneslutningen uppmättes ett läckage i den övre tätningen som låg över godkänd nivå och revisionen blev därmed förlängd från den ursprungliga tidplanen på 35 dygn. Den undre tätningen provades och analyserades med gott resultat och Forsmark 2 fick starttillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Se även

Under FN:s superår för biologisk mångfald delar Vattenfall med sig av de ...

Nyhet
En datorgenererad bild på Brent Cross
Argent Related
Pressmeddelande
2020-05-20

Vattenfall tecknar avtal om klimatsmart fjärrvärme i London

Vattenfall har fått i uppdrag av fastighetsutvecklaren Argent Related att installera ett f...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.