Nyhet

Ringhals granskas i sömmarna

Ringhals strävar ständigt efter att utveckla och förbättra säkerheten. Som en del i detta arbete kommer den internationella kärnkraftsorganisationen WANO att genomföra en granskning av anläggningen i mars nästa år. I början av oktober besökte representanter från WANO Ringhals för ett förberedande möte, en så kallad pre-visit.

Ringhals strävar ständigt efter att utveckla och förbättra säkerheten. Som en del i detta arbete kommer den internationella kärnkraftsorganisationen WANO att genomföra en granskning av anläggningen i mars nästa år. I början av oktober besökte representanter från WANO Ringhals för ett förberedande möte, en så kallad pre-visit.

WANO:s teamleader Pascal Verhelst och fem av hans medarbetare besökte Ringhals för att bilda sig en uppfattning om anläggningen och stämma av praktiska förberedelser inför granskningen.

Under besöket träffade WANO-teamet delar av Ringhals ledning, intervjuade personer från olika verksamhetsområden och träffade Ringhals counterparts, det vill säga de medarbetare som valts ut att vara sammanhållande för de olika granskningsområdena. WANO informerade även om hur själva granskningen kommer att gå till.

– Vi är era kollegor. Vi är inte här för att tala om hur ni ska göra utan för att ge er råd om vilka områden ni kan förstärka samt eventuellt hur detta kan göras. Målet med granskningen är att motverka större olyckor och uppmuntra till ständigt lärande, sa teamleader Pascal Verhelst.

Engagerade medarbetare

– Besöket var givande, både för oss och för WANO-teamet. Bland annat var de mycket nöjda med det bemötande de fick från Ringhals medarbetare, som de tyckte visade både engagemang och intresse för verksamheteten, säger Henrik Torgny, Ringhals värd för granskningen.

Under besöket gjorde WANO-teamet flera rundturer i anläggningen, bland annat till turbin- och dieselbyggnaden på R2.

– De satsningar som vi gjort gällande housekeeping har gett resultat, men det finns alltid utrymme för förbättringar, vilket även konstaterades av WANO. Men med beaktan på anläggningens ålder ser det sammantaget bra ut, säger Henrik.

Christophe Crétien och Jackie Bank, WANO

Christophe Crétien och Jackie Bank från WANO-teamet kontrollerar märkning på lyftutrustning under besöket i turbin- och dieselbyggnaden på R2.

Intensivt förberedelsearbete

Förberedelser inför WANO-granskningen pågår för fullt. Just nu arbetar man bland annat med att ta fram ett underlag som beskriver anläggningen och personalens arbetsrutiner, en så kallad AIP (Advanced Information Package). Dokumentet kommer att skickas till granskarna cirka en månad innan granskningen.

Med mindre än ett halvår kvar till granskningen konstaterar Henrik att det kommer bli intensivt arbete för alla som ska medverka i granskningen.

– Förberedelserna inför granskningen är ett omfattande arbete, som stundtals är mycket tufft men lärorikt för hela organisationen. Att ta hjälp av WANO är en del av Ringhals förbättringsarbete för att utveckla och förbättra säkerheten, säger Henrik Torgny.

Fakta om WANO

WANO – World Association of Nuclear Operators – är en sammanslutning av kärnkraftföretag världen över som grundades 1989. WANO:s uppgift är att verka för säkerhet och tillgänglighet. Syftet med granskningarna är att jämföra anläggningen med det internationellt bästa arbetssättet och ge förslag på förbättringsmöjligheter inom områden som drift, underhåll, strålskydd och säkerhetskultur.

Läs mer om WANO 

 

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.