Nyhet

Återstart för Ringhals 1 skjuts till september

En lös metallring i en av Ringhals 1:s matarvattenledningar försenar blockets återstart. Nytt datum för full produktion är 28 september.

I förra veckan påbörjades återstarten av Ringhals 1 efter avslutad revision och reparation av reaktorinneslutningens tätplåt.

Under uppstarten noterades ett missljud i en av reaktorns matarvattenledningar. En inspektion visade att ljudet kom från en metallring, cirka tre decimeter i diameter. Ringen har ursprungligen suttit som ett skydd för fästena till matarvattenledningens så kallade ”blandare”, vars uppgift är att fördela matarvattnets flöde.

De inspektioner som gjorts har inte hittat några ytterligare skador. Fortsatta analyser görs nu för att kartlägga skadeorsaken, samtidigt som olika åtgärder utvärderas för hur den lossnade ringen ska kunna avlägsnas. Matarvattenledningens placering och kraftfulla konstruktion gör att arbetet beräknas pågå under nästan hela september, med målet att Ringhals 1 ska vara åter i full produktion den 28 september.

Läs tidigare nyhet: Ringhals 1 förbereder återstart

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.