Ringhals 1 förbereder återstart

Tätplåten i Ringhals 1:s inneslutning är nu helt utbytt. Ett väl genomfört arbete som gör att R1 planerar att leverera el på nät igen 19 augusti.

En ny täthetsprovning av reaktorinneslutningen, en så kallad CAT (från eng. Containment Air Test) är planerad till den 11 augusti.

- Det känns riktigt bra att projektet flutit på så väl. Och därmed finns det nu möjlighet att göra CAT:en kommande vecka, säger Agneta Johansson som har lett arbetet i projektet.

Förberedelser för uppgång

Ringhals har idag meddelat marknaden, att R1 planerar att fasa första turbin 19 augusti och ha normal produktion 22 augusti.

- Nu pågår arbete med att värdera och planera hur vi åter ska nå samma utgångsläge i uppstartsfasen som vi var i innan skadorna upptäcktes i maj. Det är väldigt viktigt att vi är säkra på att vi har med oss alla funktioner inför uppstart, säger Olafur Olafsson, driftchef på R1.

Detta har hänt

Under revisionen i maj genomfördes en täthetsprovning av reaktorinneslutningen . Vid sedvanlig rondning i inneslutningen efter provet upptäckte man att det kom vatten från väggarna högt upp i inneslutningen, i det utrymme som kallas strumpan. Det visade sig att där fanns tre små hål i den synliga tätplåten. Ett projekt tillsattes och man beslutade att byta ut all tätplåt i inneslutningen.

 

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']