Nyhet

Innan larmet går

Åtta minuter – sen ska brandstyrkan vara på plats. Ringhals brandstation är bemannad dygnet runt av ett befäl och tre brandmän.

Under ett år åker brandstyrkan på Ringhals ut på cirka 70-80 utryckningar (larm). De flesta larmen är automatlarm där det inte finns någon brand att släcka. Uttryckningarna står för en liten del av arbetstiden, mest tid läggs på det brandförebyggande arbetet runt om i anläggningen.

Brandrond efter revision.  
Michael Isaksson, brandskyddsamordnare rondar tillsammans med Roger Strandberg. Inför uppstart efter revision kontrollerar man brandskyddets status. Många gånger handlar det om att det behövs städas.

 Läns i kylvattenkanal 
Kenny Bytoft och hans kollegor i skiftlaget lägger ut länsen i kylvattenkanalen en gång om året för att öva. Länsen ska användas om det blir ett oljeutsläpp till havs för att förhindra att olja kommer in i anläggningen och orsakar stopp. Hittills har länsen aldrig använts annat än under övning.

Brandvakt
Brandskyddsvakten Jonathan Gallardo kontrollerar materialet som tas in i turbinbyggnaden avseende på brandbelastning (brännbart material).

 Brandutbildning  
Brandman Urban Nilsson lär anställda släcka eld med handbrandsläckare. Alla anställda går en webbaserad utbildning i brandskydd och har möjlighet att gå en praktisk utbildning. I den praktiska delen får man både öva på att släcka öppen eld med handbrandsläckare och en brinnande docka med filt. 

Brandsläckare 
På Ringhals finns ungefär 3 500 handbrandsläckare. En gång om året ska varje handbrandsläckare testas. Det är en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet.

Se även

Två Vattenfallmedarbetare vid vattenkraftverket i Messaure
Pressmeddelande
2020-05-28

Elmarknaden just nu: Vårflod ger lågt elpris i sommar

En snörik vinter i de svensk-norska fjällen förväntas ge en kraftig vårflod. Det innebär v...

Pressmeddelande
Takodlade vildblommor. Foto: Urbio.
Foto: Urbio.

Under FN:s superår för biologisk mångfald delar Vattenfall med sig av de ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.