Nyhet

På span i tanken

Nemo, Bufo Bufo, Ringhorne, ConCorDe och Snoken är alla namn på den utrustning som används vid provning i reaktortanken. I dag, torsdag, ska bland annat Nemo kontrollera fem av moderatortanksstativets ben.

I intervaller genomförs provning i reaktortanken. Under årets revisionär provningarna i reaktortanken många. En del av utrustningen som används, styrs från en mobil arbetsplats i en container vid reaktortanksbassängen. Med hjälp av utrusningen Ringhorne, ConCorDe och Nemo kommer man att göra ett djupdyk ner till moderratortanksstativet som håller moderatortanken på plats, längst ner i härden.

– Där nere provas svetsar och moderatortanksstativets ben kontrolleras, berättar Håkan Sjöberg som är arbetsledare på enheten strukturell integritet och bränsleservice.

Utöver det görs även VT-provning. VT står för visuell kvalificerad provning där man med en kamera tittar ner i reaktortanken för att säkerställa att bland annat ”mavabananerna” är intakta. Reaktorns matarvatten pumpas in till reaktorn genom fyra matarvattenfördelare, som på grund av sin bågformiga konstruktion kallas för just ”mavabananer”.

Snoken provar gängorna i reaktortankflänsen

Reaktortanklocket är skruvat mot reaktortanken med 68 skruvar. Den sista provningen i reaktortanken som genomförs under årets revision, är att kontrollera att gängorna till reaktortanklocket är felfria. Detta görs med hjälp av utrustningen Snoken.

– Vi har inte stött på några konstigheter så här långt, och min förhoppning är att provningen löper på problemfritt till den sista gängan, säger Håkan.

Klicka här för större format.

Huvudcirkulationspumparna under lupp

Huvudcirkulationspumparna sitter i ytterkanten på botten av reaktortanken och cirkulera vattnet genom härden. Det finns totalt åtta stycken pumpar som väger cirka tre ton styck och är tre meter höga. Under årets revision kontrolleras två av dessa pumpar. En av pumparna ses över på verkstaden i Forsmark där den plockas isär, rengörs och kontrolleras.

– Slitna delar ersätts med nya. Den andra pumpen ersätts av en utbytespump som tidigare har renoverats, säger Lars Westlin från enheten strukturell integritet och bränsleservice.

Nio ton rotor kommer lastat

Även på elgeneratorn pågår just nu en översyn. 

– Förra helgen tog vi ut matarrotorn för inspektion. Den sitter ute i ändan på turbinsträngen, utanför generatorn, en del som är fem meter lång och väger 9,5 ton. Vi upptäckte vibrationer på den vid uppstarten efter revisionen i fjol. Istället monteras en nyservad sådan, som legat som reserv i förrådet, säger Anders Angantyr som ansvarar för underhållsplanering för generatorn.

Se även

Fisk

Är det en fisk? Vilken fisk är det? Hur mår den? Snart kan Vattenfall svar...

Nyhet

Vattenfall säkrar leveranser av fossilfri energi och energioptimering till en landbas...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.