Nyhet

Finns du registrerad hos oss?

Den 25 maj ersätts nuvarande Personuppgiftslagen, PUL med EU:s dataskyddsförordning, i dagligt tal ofta benämnd som GDPR, General Data Protection Regulation.

Den nya förordningen innebär att alla personer i Sverige och övriga EU har delvis stärkta rättigheter i hanteringen av sina personuppgifter. Som företag måste vi kunna tillgodose att detta uppfylls och det innebär också att vi har fler krav för att skydda dig som individ. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och vi åtar oss att skydda dina personuppgifter som vi samlar in om dig. Insamling av personuppgifter görs till exempel vid tillträde till vår fysiska miljö eller tillgång till våra IT-system, men kan även ske på fysiska blanketter vid exempelvis tillfälligt besök.

Ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering eller när spårbarhet i dokumentation el IT-miljö.

Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet. Exempel på detta är register och utskick via mail.

I syfte att uppfylla dataskyddslagen har Vattenfall sett över och uppdaterat sina riktlinjer. Syftet med riktlinjerna är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter.

Ta del av Vattenfalls riktlinjer

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.