Nyhet

Revisionen på Forsmark 1 avslutad

I lördags eftermiddag fasade den första turbinen in på kraftnätet och därmed var revisionen på Forsmark 1 avslutad. Den andra turbinen fasade in på nätet vid 20-tiden. Eftersom Forsmarks kraftgrupp går över i en ny revisionsstrategi från 2021 var detta den sista korta bränslebytesrevisionen på Forsmark 1. 

Revisionen slutfördes ett dygn före den tidplan Forsmark hade informerat elmarknaden om. Omkring tusen personer har varit involverade i revisionsarbetet, och ett antal av dem har arbetat i skift. Revisionsledare Victoria Davidsson är mycket nöjd med allas insatser.

– Revisionsorganisationen har strävat efter att gemensamt lösa de situationer och avvikelser som uppkommit.

Nyckeln till det framgångsrika arbetet tror Victoria ligger i god kommunikation och bra planering.

– Våra medarbetare är lojala och kompetenta och ställer alltid upp.

På en bränslebytesrevision ska det, enligt nuvarande revisionsstrategi, inte genomföras några förnyelseåtgärder och så lite underhållsåtgärder som möjligt. I år gjorde Forsmark dock några undantag och bytte tre huvudcirkulationspumpar samt införde ett nytt datorsystem i kontrollrummet. Beslutet att byta pumparna grundade sig bland annat på att det fanns risk för produktionsstörning om de inte byttes. Byte av datorsystem passar bäst under en bränslebytesrevision, eftersom arbetet då inte påverkas av andra förändringar i anläggningen, som i samband med underhålls- eller förnyelserevisioner.

Se även

Vindkraftverk i TuuliWattis vindkraftspark Ii Viinamäki
Pressmeddelande
2020-01-20

Vattenfall och TuuliWatti tecknar avtal om finsk vindkraftsproduktion

Vattenfall och TuuliWatti, Finlands största producent av vindkraft, har tecknat ett femåri...

Pressmeddelande
Bild över området där batterilagret planeras byggas

Uppsala kommun växer snabbt vilket innebär ett ökat behov av el. För att möta det ökade be...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.