Ingen effekthöjning vid Forsmark 3

Styrelsen för Forsmarks Kraftgrupp beslutade på fredagen att ta bort effekthöjning vid Forsmarks reaktor 3 ur gällande planering. Däremot kommer arbetet med effekthöjningen vid Forsmark reaktor 1 att gå vidare som planerat.

- Anledningen till beslutet är att lönsamhetskalkylen för effekthöjningen för Forsmark 3 har försämrats sedan frågan senast behandlades i styrelsen för cirka ett år sedan. Främst är det kostnaden för en nödvändig förstärkning av utmatningskapacitet som blir betydligt dyrare än vad som tidigare uppskattats, säger Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfall Norden och ordförande i Forsmarks styrelse.

Beslutet innebär att effektnivån i Forsmark 3 kommer att ligga kvar på nuvarande nivå på 1170 MW.

Forsmarks styrelse beslutade däremot att gå vidare med effekthöjningsarbetet vid Forsmark 1. En förutsättning är dock en överenskommelse med Svenska Kraftnät när det gäller frågan om utmatningskapacitet.

Vid Forsmark 1 är i stort sett samtliga tekniska åtgärder genomförda för att kunna höja effekten. För att kunna mata ut den högre effekten på kraftnätet måste utmatningskapaciteten förstärkas. Forsmark ska nu inleda förhandlingar med Svenska Kraftnät om hur utmatningsfrågan ska lösas.

Beroende på utfallet av förhandlingarna beräknas den högre effekten från Forsmark 1 att kunna börja matas ut på nätet någonstans under perioden 2017 till 2020. Effekthöjningen beräknas bli cirka 114 MW från dagens 984 MW.

Vid Forsmark 2 pågår sedan mars 2013 provdrift på en högre effektnivå. Även där har effekten höjts med 120 MW och ligger nu på 1120 MW. Där pågår för närvarande arbetet med att ta fram en ansökan om permanent drift på den högre effektnivån som ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten innan årsskiftet.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

Johan Flygare mitt i rivningen
Fredrik Ekenborg / Vattenfall

Forskningsreaktorerna i Studsvik är de första kärnreaktorerna som rivs inom Vattenfall. I ...

Nyhet
Ringhals kärnkraftverk
Nyhet
2019-12-19

Nu stängs Ringhals 2 ner

Efter 44 år i samhällets tjänst är det nu dags för Ringhals 2 att gå i pension. Det sker d...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.