Vattenfall tar ytterligare steg i försäljningsprocessen av tyskt brunkol

Potentiella anbudsgivare bjuds nu in att anmäla sitt intresse för Vattenfalls tyska brunkolstillgångar – ett viktigt steg i försäljningsprocessen och Vattenfalls strategi att ställa om energiportföljen.

Vattenfalls avsikt att sälja gruv- och produktionstillgångar i Tyskland har tidigare aviserats som en del av Vattenfalls strategi för att ställa om sin energiportfölj.

Samtliga Vattenfalls brunkolsrelaterade produktions- och gruvtillgångar i Tyskland kommer att ingå i affären; kraftverken Boxberg, Jänschwalde, Schwarze Pumpe samt enhet R av Lippendorf och tillhörande gruvverksamhet (Jänschwalde, Nochten, Reichwalde, Welzow-Süd och Cottbus Nord).

Även Vattenfalls vattenkraftstillgångar bestående av tio vattenkraftverk, huvudsakligen geografiskt placerade i regioner närabelägna brunkolsdistriktet, kan komma att ingå i en försäljning, dock enbart som en del av försäljningen av brunkolstillgångarna. Den tyska vattenkraftsverksamheten kommer inte att säljas separat.

Försäljningsprocessen kommer att fortgå under 2016. 

Vattenfalls engagemang vad gäller övrig verksamhet i Tyskland, exempelvis fjärrvärme, eldistribution, försäljning, trading och vindkraft är oförändrat.

Inbjudan att delta i anbudsförfarandet publiceras i Financial Times den 22 september. Ytterligare information finns tillgänglig på corporate.vattenfall.se.
 
Citigroup och ING har utsetts till rådgivare i transaktionen, med Citigroup som huvudrådgivare.
 
Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Kraftledning

2019 minskade Vattenfall sina koldioxidutsläpp med 4 miljoner ton. Tuomo Hatakka, chef för...

Nyhet
Kolkraftverket Hemweg, som stängs i slutet av 2019

Vattenfalls sista kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8 utanför Amsterdam, stängs före år...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.