Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2015: ”Energy You Want”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2015 är nu publicerad och finns tillgänglig på www.corporate.vattenfall.se.

Års- och Hållbarhetsredovisningen 2015 har Vattenfalls nya vision ”Energy You Want” som tema och beskriver bland annat företagets strategi att bli mer kundfokuserat och erbjuda kunder mer hållbara energilösningar samt att ställa om mot förnybar produktion.

- Under 2015 utvecklade vi vår strategi med ambitionen att vara ledande i omställningen mot ett helt förnybart energisystem. Det är en omställning som Vattenfall i allra högsta grad stödjer, men som också är en utmaning att åstadkomma med dagens överkapacitet och låga energipriser, säger Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall.

I slutet av 2015 antog Vattenfalls styrelse sex nya strategiska långsiktiga mål för Vattenfall som på ett bättre sätt ska återspegla strategin och dess fyra strategiska ambitioner: Ledande inom Hållbar Konsumtion; Ledande inom Hållbar Produktion; Effektiv Verksamhet och Motiverade och Engagerade Medarbetare. Ett av dessa nya mål innebär en fortsatt satsning på vindkraft, där den idrifttagna nya kapaciteten ska vara minst 2 300 MW till 2020.
   

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.
   

För ytterligare information kontakta:
Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, tel: + +46 8 739 72 51
Robert Pletzin, Media relations manager EU and Corporate, tel: +46 725 16 86 06

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se
     

Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. ”Energy You Want” – Vattenfalls vision är att vara en engagerad partner till såväl sina kunder som samhället i stort genom att erbjuda lättillgängliga och innovativa energilösningar. Vattenfall har som mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning.

Se även

En digital skylt med logotypen för COP25 i Madrid
Pressmeddelande
2019-12-11

SSAB, LKAB och Vattenfall välkomnar höjda ambitioner att nå klimatmålen

HYBRIT:s ägare SSAB, LKAB och Vattenfall välkomnar under klimattoppmötet COP25 i Madrid hö...

Pressmeddelande
Illustration med 5 stjärnor

IKEA toppar fortfarande listan men Vattenfall kommer starkt – har stigit 20 positioner på ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.