Fördjupat samarbete stärker Uppsalas klimatprofil

Vattenfall har tillsammans med Klövern, Thermofisher, Fresenius Kabi och Johnson & Johnson tagit ännu ett stort kliv mot ett fördjupat samarbete i Fyrislund. Vattenfall ska leverera ca 40 GWh (gigawattimmar) fjärrvärme och fjärrkyla till de fyra företagen. Samarbetet är grundat i drivkrafterna hållbarhet, innovation och kostnadsoptimering.

I slutet av 1960-talet etablerade Pharmacia sin verksamhet i Fyrislund i Uppsala i syfte att utöka sin läkemedelstillverkning. Idag är de stora aktörerna i området Klövern, Thermofisher, Fresenius Kabi och Johnson & Johnson och de har sedan tidigare ett samarbete med Uppsala kommun i form av en gemensam vision om bland annat utvecklingen av energiförsörjningen i området.

-Det har varit en spännande resa att utveckla samarbetet med dessa kunder som önskat bli mer aktiva i energisystemet. Tillsammans kan vi ytterligare förstärka Uppsalas positiva klimatprofil och bibehålla stadens position som ledande klimatstad på världskartan, säger Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme Sverige.

Avtalet innebär att Vattenfall levererar fjärrvärme och fjärrkyla motsvarande 40 GWh (jämförbart med hushållsel till 8000 hem) till Klövern, Thermofisher, Fresenius Kabi och Johnson & Johnson. Förutom fjärrvärmeleveransen innehåller avtalet möjligheter för kunderna att bidra med överskottsenergi och flexibilitet.

-Avtalet är skräddarsytt för de förutsättningar som finns i Norra Fyrislund. Vi arbetar sedan tidigare med en digitalisering av fjärrvärmeleveranser och för att göra denna nya typ av samarbeten möjliga. Utgångspunkten är områdets systemnytta, som kan uppnås genom att vi hjälper våra kunder att själva både övervaka och styra sin leverans av fjärrvärme och fjärrkyla, säger Ulrika Jardfelt.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

Se även

Utsikt över Berlin, med TV-tornet i centrum
Pressmeddelande
2019-09-18

Vattenfall inviger Europas största vattenkokare för värmelagring i Berlin

Vattenfall har anslutit Europas största Power-to-Heat-anläggning till fjärrvärmenätet vid ...

Pressmeddelande
Vy över centrala Berlin
Pressmeddelande
2019-09-16

Vattenfall och delstaten Berlin: Utfasning av kol i Berlin möjlig till 2030

Vattenfall och delstaten Berlin startade 2017 förstudien "Utfasning av kol och hållbar fjä...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.