Vi är fast i ett system som är beroende av fossila bränslen. Vi tar viktiga steg mot fossilfrihet men samhället förlitar sig fortfarande till stor del på fossila bränslen. Industrin måste visa vägen framåt och leda omställningen. På Vattenfall hjälper vi samhället att bryta sig loss från det här beroendet. Vi är fast beslutna om att bygga en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Det är så vi ser att samhället kan utvecklas. Vi kallar det fossilfrihet.

Koldioxidintensitet

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500


Diagrammet visar hur Vattenfalls utsläpp har förändrats över tid samt vår prognos för den närmaste framtiden.

Färdplan för koldioxid

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Stora insatser görs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

För att målet ska kunna nås måste utsläppen av växthusgaser i stort sett halveras till 2030 och klimatneutralitet måste uppnås under andra hälften av århundradet.*

Vår resa till fossilfrihet

Ny kärnkraft

Kärnkraft får allt större betydelse i takt med samhällets ökande elbehov. Vattenfall vill investera i ny kärnkraft liksom i andra fossilfria kraftslag.

En anställd på kärnkraftverket i Forsmark
Vattenfalls nyhetsbrev THE EDIT

Prenumerera på vårt nyhetsbrev THE EDIT

THE EDIT är Vattenfalls nya månatliga nyhetsbrev. Varje nummer belyser ett nytt brännande ämne inom fossilfri energi och hållbarhet. 

Läs mer och anmäl dig här

Nyheter

Mikael Nordlander är chef för området Industry Decarbonisation på Vattenfall

Vattenfalls Mikael Nordlander invald i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien

Vattenfall har fått en ny medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Mikael Nordlander är chef för området Industry Decarbonisation på Vattenfall, och ansvarar för Hybrit och andra...

Läs hela artikeln
Monica Holmvik Persdotter

Monica Holmvik Persdotter utsedd till Vattenfalls nya varumärkeschef

Vattenfall har utsett Monica Holmvik Persdotter till ny internationell varumärkeschef. Monica är en senior varumärkes- och marknadschef som för närvarande leder den globala varumärkes- och h...

Läs hela artikeln
Leá Rouquette, doktorand. Foto: Anna Lena Lundqvist
Foto: Anna Lena Lundqvist

Återanvända eller återvinna batterier? Därför är forskarna inte överens

Allt fler batterier kommer att behövas i framtiden. Detta innebär också att fler batterier måste återvinnas eller återanvändas. Men vilken metod är mest effektiv och hållbar?

Läs hela artikeln

Jobba hos oss

Intresserad av en karriär på Vattenfall? Vi letar alltid efter talangfulla medarbetare, de är grunden för vår framgång.

En grupp skrattande Vattenfallmedarbetare

Se även

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Receptionen i Vattenfalls huvudkontor i Solna

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.