Byggnader och järnvägsspår vid Barnhusviken i centrala Stockholm
Pressmeddelande Regulatoriskt 2019-07-19 08:00

Vattenfall – delårsrapport, januari-juni 2019

Finansiell utveckling , januari-juni 2019 

 •  Nettoomsättningen ökade med 12% (10% exklusive valutaeffekter) till 84 243 MSEK (75 035).
 •  Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13 295 MSEK (13 129).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 11 038 MSEK (9 750).
 •  Periodens resultat uppgick till 7 673 MSEK (7 125).

Finansiell utveckling, april-juni 2019

 •  Nettoomsättningen ökade med 11% (10% exklusive valutaeffekter) till 34 691 MSEK (31 176).
 •  Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 3 622 MSEK (3 770).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 2 869 MSEK (2 775).
 •  Periodens resultat uppgick till 1 253 MSEK (2 967).

Viktiga händelser, april-juni 2019 

 •  Ringhals 2 tillbaka i full drift efter ett generatorbyte.
 •  Påbörjad byggnation av den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak (605 MW) i Danmark.
 •  Fortsatt återställningsarbete och utbetalning av ersättning till kunder efter stormen Alfrida.
 •  Tillåten avkastning för distributionsverksamhet i Sverige kraftigt reducerad 2020-2023.    
 •  Lansering av smarta laddlösningar för elfordon i Amsterdam.
 •  Hög efterfrågan vid emission av Vattenfalls första gröna obligation.  

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se

Klockan 09.00 idag, fredag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-juni 2019 vid en direktsänd audiocast på webben för analytiker och media.

Audiocasten går att följa via Audiocast - Vattenfalls delårsrapport januari-juni 2019 och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Vattenfalls logotyp på fasaden på huvudkontoret
Pressmeddelande
Regulatoriskt
2019-07-12

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-juni 2019 den 19 juli

Vattenfalls delårsrapport för januari-juni 2019 presenteras fredagen den 19 ju...

Pressmeddelande
Vy över Stockholm
Pressmeddelande
Regulatoriskt
2019-06-13

Vattenfall ger ut grön obligation på 500 miljoner EUR

I linje med bolagets satsningar på fossilfri energi och klimatsmarta lösningar ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.