Vattenfall Inlandskraft utvecklar Norrlands näringsliv

Vattenfall Inlandskraft bildades 2004 för att stötta och utveckla det lokala näringslivet i Norrlands inland. Idag sex år senare är Inlandskraft involverat i drygt 300 företag i regionen och har medverkat till att skapa två tusen jobb.

Vattenfall Inlandskraft arbetar med riktad affärsutveckling mot företag som bedöms ha potential att växa. Inlandskraft kan även lämna kapitalgarantier i form av borgensåtaganden. Syftet är att åstadkomma ökad ekonomisk tillväxt och långsiktiga, varaktiga arbetstillfällen i Norrlands inland.

En utvärdering som Vattenfall låtit utföra visar att satsningen varit fruktsam så här långt. Under de första fem åren, mellan 2004 och 2009, har runt två tusen arbetstillfällen skapats i de mer än 300 företag Vattenfall Inlandskraft stöttar.

– Det här är en mycket viktig region för oss. Vi behöver kunna rekrytera personal till våra anläggningar och för att människor ska kunna leva här måste det finnas ett livaktigt näringsliv, säger Sven-Erik Åkerlind, vd för Vattenfall Inlandskraft.

Avgörande betydelse för utvecklingen

Utvärderingen visar att verksamheten har varit den avgörande faktorn vid etableringen av ett stort antal företag. Den har också bidragit till att redan befintliga företag kunnat stanna kvar och utvecklas i den egna kommunen, något som även Vattenfall gynnas av.

– Till exempel finns det idag fler entreprenörer att välja på när vi ska underhålla och göra investeringar i våra kraftstationer, säger Gunnar Axheim, chef för Vattenfall Vattenkraft.

Regionen omfattar 20 kommuner och täcker en tredjedel av Sveriges yta men har totalt bara 170 000 invånare. Befolkningstalen sjunker, medelåldern ökar och det är ont om arbetstillfällen. Samtidigt är det brist på arbetskraft på vissa platser och inom vissa yrkesområden.

– Jag är stolt över att kunna säga att vårt arbete under de här första åren bidragit till nya arbetstillfällen och till näringslivets utveckling i de här kommunerna. Vår utvärdering visar också glädjande nog att det bidragit till att stärka förtroendet för Vattenfall bland norrlänningarna. Nu fortsätter vi vårt arbete för att utveckla den här delen av Sverige, säger Sven-Erik Åkerlind.

Hjälp med affärsutveckling och finansiering

  • Vattenfall Inlandskraft är ett komplement till samhällsfinansierade organisationer som Almi Företagspartner och Norrlandsfonden och arbetar med alla branscher utom detaljhandel.
  • Bland verksamheter som stöttats finns bland annat livsmedelsföretag, turism, verkstäder, träindustri och mjukvaruutvecklare.
  • Vattenfall Inlandskraft erbjuder skräddarsydda lösningar som hjälper klienterna att utveckla företagen. till exempel med coachning av vd, marknadsbearbetning, hjälp med exportkontakter, att etablera affärsnätverk och mycket mer.
  • Vattenfall Inlandskraft kan också ge finansieringshjälp i form av borgensåtaganden.

    Vill du veta mer? Kontakta Jeanette Lundqvist, företagsutvecklare.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']