Alla fundament för DanTysk klara

Efter nio månaders byggande är den sista av de 80 fundamenten på plats i den havsbaserade vindkraftparken DanTysk. 

De upp till 65 meter långa och 950 ton tunga, cylindriska stålfundamenten – så kallade monopiles – förankrades i havsbotten med hjälp av en pålmaskin. Arbetet utfördes på ned till 32 meters djup 70 km till väster om den tyska ön Sylt.

För att skydda ljudkänsliga tumlare användes nyutvecklade bullerdämpningstekniker, i detta fall så kallade bubbelridåer. Luftbubbelridåer är ett effektivt sätt att dämpa störande ljud för tumlare och aktiverades innan pålningen började.

DanTysk

Den havsbaserade vindkraftparken DanTysk byggs på en yta av 70 kvadratkilometer (cirka 7 000 fotbollsplaner) i det tyska ekonomiska zonen på gränsen till danskt territorialvatten. Vindkraftparken kommer att ha en kapacitet på 288 megawatt och kommer att producera förnybar el som räcker för att försörja upp till 400 000 hushåll. Driftstart är planerad till hösten 2014. DanTysk är ett joint venture-projekt mellan Vattenfall (51 %) och Stadtwerke München (49 %).

Informationslämnare:
Vattenfalls pressavdelning groupmedia@vattenfall.com

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln