Inget nätåterköp i Berlin

Endast 24,1 procent röstade under söndagkvällen för att köpa tillbaka elnätet i Berlin från Vattenfall. För att ja-alternativet skulle lyckas krävdes 25 procent. 

Resultatet av omröstningen skulle ändå inte vara avgörande för vilket företag som kommer att få drifttillståndet i slutändan utan det beslutas av kommunstyrelsen i Berlin efter en upphandling.

– Vi vill poängtera att folkomröstningen inte påverkar upphandlingsprocessen, som inleddes 2012, säger Hannes Hönemann, pressekreterare på Vattenfall i Berlin. 

Berlins elnät levererar el till 3,4 miljoner människor[/caption] Vilket företag som slutligen kommer att få drifttillståndet beslutas i slutet av 2014 av kommunstyrelsen i Berlin efter en upphandlingsprocess som utvärderar kvalitet, pris, driftsäkerhet, kundservice och miljömedvetenhet.

–  Koncessionförfarandet sköts på ett professionellt sätt och stora tyska tillsynsorgan observerar processen noggrant, säger Alexander Jung, Vattenfalls talesman i Berlin. 

Han tillägger att Vattenfall kommer att lämna in en väl förberedd ansökan. Ägandet och driften av nätet är en del av koncessionen, vilket innebär att den som vinner anbudet också har rätt att köpa nätet för att rimligt pris och den tidigare ägaren av koncessionen måste således sälja. Berlins elnät levererar el till 3,4 miljoner människor och Vattenfalls tillstånd för att driva det löper ut nästa år.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']