Mångfald för ett mer kund- och medarbetarorienterat Vattenfall

Internationell verksamhet och konkurrensen på marknaden medför ett ökat behov av talangfulla akademiker. Vattenfall är en av flera partner till Academic Search Internationals satsning ”Diversity Challenge 2014”.

370x285-Diversity.jpg

– Mångkulturell kompetens ger en bra balans och berikar våra projekt, produktion, affärer och beslut. Det ger oss färdigheter och kunskap som utmynnar i en förståelse som i slutändan gynnar våra kunder, säger Tina Almqvist, ansvarig för Employer Branding på Vattenfall i Sverige.

Vattenfall arbetar sedan länge med begreppet mångfald och det finns uttalade mål att företaget ska spegla samhället i stort. Att vara en del i ”Diversity Challenge” är bara ett av flera fokusområden bolaget arbetar med ur ett mångfaldsperspektiv.

– Academic Search erbjuder en hög nivå på kandidaterna som söker praktikplatser och vår delaktighet och synlighet i mångfaldsfrågan är viktig, både ur ett internt och ett externt perspektiv, säger Tina Almqvist.

Vattenfall Eldistribution är föregångare inom företaget och som även tidigare rekryterat via Diversity Challenge. Eldistribution arbetar aktivt med att rekrytera brett och har redan idag en ökande andel anställda med ursprung från andra länder. Dessutom är det lika många kvinnor som män i chefsposition inom Eldistribution.

– Vi har en stor mångfald bland våra kunder och genom att spegla samhället i stort är vi övertygade att vår kundorientering och attraktion som arbetsgivare kan utvecklas ännu mer. Vi har genom våra medarbetare kunnat ta fram information på olika språk, vilket har uppmärksammats av våra kunder. I valet mellan enfald eller mångfald – är valet enkelt – vi vill vara ett inkluderande företag som man vill arbeta för, säger Annika Viklund, chef Vattenfall Distribution Norden.

Syftet med Diversity Challenge är att öka mångfalden inom svenskt näringsliv samt att erbjuda unga akademiker med mångkulturell erfarenhet möjlighet till praktik hos Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Läs mer om Diversity Challenge (nytt fönster)

Är du intresserad? Läs mer här (PDF 167 kB). Sista ansökningsdag för praktikplatser är den 28/11.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']