Nya ledamöter till Vattenfalls styrelse

Åsa Söderström Jerring och Jenny Lahrin blir nya ledamöter i Vattenfall styrelse, som därmed för första gången får en majoritet stämmovalda medlemmar som är kvinnor. Erfarenhet från industri och hållbart företagande hör till ägarens motivering av valet.

– Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Bland annat mot bakgrund av detta föreslås en viss förändring av styrelsens profil.

Det skriver ägaren, den svenska staten, om nomineringen av kandidaterna Åsa Söderström Jerring och Jenny Lahrin.

Motiveringen lästes upp av Maurice Forslund, departementssekreterare på finansdepartementet, under Vattenfalls extrastämma. Huvudpunkten på dagordningen var valet av nya styrelseledamöter.

– Styrelsen föreslås kompletteras med en ledamot som har industriell erfarenhet och erfarenhet av hållbart företagande, samt en ledamot som är anställd i Regeringskansliet, heter det vidare i nomineringen.

Åsa Söderström Jerring är civilekonom och har en bakgrund som bland annat styrelseledamot i Geveko samt olika befattningar inom NCC. Hon är även styrelseledamot i börsbolagen JM och Rejlers.

Jenny Lahrin är jurist och arbetar som kansliråd vid Enheten för statlig bolagsförvaltning på finansdepartementet. Hon är styrelseledamot i Swedavia.

Under stämman passade Lars G Nordström, Vattenfalls styrelseordförande, på att tacka styrelseledamoten Patrik Jönsson som avgick och välkomnade samtidigt de nya ledamöterna till styrelsen.

De övriga medlemmarna i styrelsen är Eli Arnstad, Gunilla Berg, Håkan Buskhe och Håkan Erixon vilka kvarstår som styrelseledamöter samt styrelseordföranden Lars G Nordström.

Förutom de medlemmar som valts på en bolagsstämma utser arbetstagarorganisationerna tre ledamöter och tre suppleanter till Vattenfalls styrelse.

Åsa Söderström Jerring och Jenny Lahrin tillträder omgående.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln