Nya ledamöter till Vattenfalls styrelse

Åsa Söderström Jerring och Jenny Lahrin blir nya ledamöter i Vattenfall styrelse, som därmed för första gången får en majoritet stämmovalda medlemmar som är kvinnor. Erfarenhet från industri och hållbart företagande hör till ägarens motivering av valet.

– Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Bland annat mot bakgrund av detta föreslås en viss förändring av styrelsens profil.

Det skriver ägaren, den svenska staten, om nomineringen av kandidaterna Åsa Söderström Jerring och Jenny Lahrin.

Motiveringen lästes upp av Maurice Forslund, departementssekreterare på finansdepartementet, under Vattenfalls extrastämma. Huvudpunkten på dagordningen var valet av nya styrelseledamöter.

– Styrelsen föreslås kompletteras med en ledamot som har industriell erfarenhet och erfarenhet av hållbart företagande, samt en ledamot som är anställd i Regeringskansliet, heter det vidare i nomineringen.

Åsa Söderström Jerring är civilekonom och har en bakgrund som bland annat styrelseledamot i Geveko samt olika befattningar inom NCC. Hon är även styrelseledamot i börsbolagen JM och Rejlers.

Jenny Lahrin är jurist och arbetar som kansliråd vid Enheten för statlig bolagsförvaltning på finansdepartementet. Hon är styrelseledamot i Swedavia.

Under stämman passade Lars G Nordström, Vattenfalls styrelseordförande, på att tacka styrelseledamoten Patrik Jönsson som avgick och välkomnade samtidigt de nya ledamöterna till styrelsen.

De övriga medlemmarna i styrelsen är Eli Arnstad, Gunilla Berg, Håkan Buskhe och Håkan Erixon vilka kvarstår som styrelseledamöter samt styrelseordföranden Lars G Nordström.

Förutom de medlemmar som valts på en bolagsstämma utser arbetstagarorganisationerna tre ledamöter och tre suppleanter till Vattenfalls styrelse.

Åsa Söderström Jerring och Jenny Lahrin tillträder omgående.

Se även

Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln