Tysk el billigare än nordisk efter historisk prisnedgång

Marknadspriset på el i Tyskland är på sin lägsta nivå, och prisskillnaden mellan den nordiska och den tyska elmarknaden har sällan varit så liten som idag. 

Skillnaden på marknadspriset mellan den nordiska och den tyska marknaden brukade ligga i intervallet 10–20 euro, men de senaste åren har prisskillnaden minskat.
– Huvudorsakerna är såväl låga vattennivåer i Norden som en kombination av fallande kol- och koldioxidpriser och stark tillväxt för förnybara energislag i Tyskland, säger Marcus Bokermann, på Vattenfalls affärsenhet Asset Optimisation & Trading i Hamburg.

Framtidskontrakt
El köps in i förväg – så kallade framtidskontrakt – för att skydda mot svängningar på marknaden. Senast marknadspriset på el för tyska framtidskontrakt var lägre än nordiska kontrakt var i december 2010. Låga nivåer i vattenkraftens reglermagasin var huvudorsaken den gången också, men andra faktorer som inverkade på de stigande priserna i Norden den gången var moderniseringen av de svenska kärnkraftverken och extrem kyla som gjorde att efterfrågan på el ökade.

Ett annat tillfälle då de nordiska priserna var högre än de tyska var i augusti 2006 då vattennivåsituationen också var huvudorsaken. Fyllnadsgraden i vattenkraftsdammarna är den viktigaste parametern för att avgöra framtida priser på el i de nordiska länderna.
– Vattenkraftsbalansen kan variera från minus 40 TWh när vattennivåerna är låga till plus 40 TWh under ett mycket vått år. Denna siffra är avgörande när det gäller marknadsprisutvecklingen i Norden, säger Marcus Bokermann.

Nordiska priser lägre än tyska
Men under normala förhållanden tror Marcus Bokermann dock att priserna på den nordiska marknaden för det mesta kommer att vara lägre än på den tyska marknaden även i fortsättningen.
– Men skillnaden kommer nog att vara mindre än tidigare, med stöd av mer effektivt utnyttjande av överföringskapaciteten i framtiden. Så Vattenfalls framtida affärsmiljö kommer verkligen att kännetecknas av ökad komplexitet och mindre säkerhet vad gäller prisförhållandena än vad vi är vana vid. Utmaningen är att förstå dessa förändringar och bedriva vår verksamhet i enlighet med detta.

Fotnot: I konsumentpriserna på el ingår extra skatter, nätavgifter och mervärdesskatt som skiljer sig åt i olika länder. Konsumenterna i Tyskland betalar också en extra avgift för energiomställning, ”Energiwende”. Konsumentpriserna på el i Tyskland är cirka 30 procent högre än i Sverige.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln