Almedalen 2014: Datacenter kan bli en ny basindustri

Sverige har alla förutsättningar att locka datacenter och skapa en ny basindustri i landet. Det var kontentan av Vattenfalls första seminarium under Almedalsveckan på måndagen.

Facebook var först men allt fler datacenterbolag etablerar sig nu i Sverige och inte minst runt Luleå.

Frågan vid Vattenfalls seminarium på måndagsförmiddagen var om det kan vara början på en ny sorts basindustri som delvis kan ersätta de delar av tillverkningsindustrin som av olika skäl flyttat eller lagt ner sin verksamhet.

– Datacenterindustrin kommer att bli en ny basindustri som vi ser det. Det måste finnas plats för datalagring i molnet. För många av de nya affärsmodellerna idag är det en förutsättning och Sverige har ett bra erbjudande, sa Marita Ljung, statssekreterare på Näringsdepartementet.

Det saknas inte exempel på den explosionsartande utvecklingen på internet: bara på Facebook finns 400 miljarder foton sparade och 300 miljoner tillkommer varje dag.

När Facebook skulle etablera sitt första datacenter utanför USA föll valet på Luleå. Det har hittills gett 900 jobb under bygget och ett 60-tal personer har anställts för driften.

– Det fanns många anledningar till vårt val: Stabil försörjning av grön energi, en bra internetinfrastruktur, bra kommunikationer med flygplats för våra anställda från utlandet, utbildad personal och ett universitet. Det är också viktigt att Sverige är politiskt stabilt. Nästa steg är att bygga fas två, ytterligare en serverhall, sa Facebooks Thomas Myrup Kristiansen, Director Public Policy Nordic.

Från stat och myndigheter vill man bidra till nyetableringar på flera sätt, bland annat med olika former av etableringsstöd och genom Business Sweden som riktar sig direkt till utländska intressenter och företag.

– Det blir ännu bättre för oss om det bildas kluster av företag i samma bransch i samma region. Då kan vi dra nytta av varandras kunnande. Vi får en större och rörligare arbetsmarknad och en ännu bättre kompetens, sa Thomas Myrup Kristensen.

De andra nordiska länderna vill också vara med i leken. Google har startat datacenter i Finland och i Danmark har man gjort det fördelaktigare skattemässigt för att locka företagen dit. Den svenska regeringen har därför tillsatt en utredning som ska föreslå förändringar i skattelagstiftningen.

– Idag missgynnas datacenterföretagen gentemot tillverkande industri i Sverige när det gäller elskatten. Det vill vi ändra på, sa Marita Ljung.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']