Almedalen 2014: Samarbete över gränser avgörande för klimatet

Klimatet kommer även i fortsättningen att vara en mycket viktig fråga för politikerna i EU-parlamentet trots framgångarna för EU-skeptiska partier i det senaste valet. Det menade bland andra Peter Vis, stabschef hos klimatkommissionär Connie Hedegaard, när han deltog i Vattenfalls energipolitiska seminarium i Visby på tisdagsmorgonen.

– Även klimatskeptiker anser att samarbete över gränser är viktigt vad gäller klimatfrågan. EU har fördelen av att kunna visa att vi de senaste 25 åren har sänkt utsläppen av växthusgaser samtidigt som ekonomin har vuxit. Frågan som är viktig nu är hur vi, tillsammans, kan fortsätta den utvecklingen. Jag menar att en väl fungerande politik som främjar kostnadseffektiva lösningar är nödvändig, menade Peter Vis.

Förbindelselänkar viktiga

Sabine Froning, chef för European Affairs and Policy Management på Vattenfall, förklarade vilken betydelse EU-valet har för företaget.

– Den utveckling vi har sett de senaste 25 åren har drivits av EU. Vi agerar på en de facto integrerad marknad vilket innebär att vi måste anpassa oss till förhållandena för att inte vår utveckling ska avstanna. Vi tror på en fortsatt integrering och därför är förbindelselänkar som kopplar samman elnät mycket viktiga. Sådan förbindelselänkar är kostadseffektiva och säkrar även tillgången på el. Dessutom är de ett tecken på solidaritet.

40 procent till 2030

Enligt Peter Vis kommer det att krävas mycket av medlemsländerna för att nå de föreslagna utsläppsminskningarna om 40 procent och att andelen förnybar energi ska uppgå till minst 27 procent till år 2030.

– Det är fullt realistiska mål trots att det kommer att bli mer smärtsamt för vissa länder jämfört med andra. Genom ökad marknadsintegration, ett diversifierat utbud av energikällor och kostnadseffektiva åtgärder så tror jag absolut att sådana mål går att nå.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln