Almedalen 2014: ”Större fokus på hållbarhet tack”

Vattenfall borde sätta hållbarheten ännu högre på agendan. Det menade Rikshems vice vd som deltog i ett av torsdagens seminarier.

Seminariets frågeställning var hur ett hållbart energibolag ser ut. I panelen fanns Vattenfalls hållbarhets- och miljöchef Annika Ramsköld liksom representanter för CSR Sweden och Finansdepartementet som ansvarar för förvaltningen av statliga bolag. Dessa var i stort sett eniga i synen på att hållbarhetsarbete är en viktig och långsiktig resa som idag bara har börjat men som går åt rätt håll. Annika Ramsköld hänvisade bland annat till att Vattenfall arbetar med tio hållbarhetsområden, där allt från mänskliga rättigheter till koldioxidutsläpp ingår.

Den fjärde paneldeltagaren, Ilja Batljan, vice vd på Rikshem, ett av Sveriges största bostadsbolag och som bland annat köper fjärrvärme av Vattenfall, satte dock färg på diskussionen och menade att Vattenfall snabbt borde se till att sälja av tillgångar som inte klarar klimatkraven.

– Hållbarhet handlar om att göra val. Tror man på det man gör och säger, ska man sälja tillgångar som inte klarar miljökraven redan idag. Imorgon kommer priset att ha sjunkit. För oss är det oerhört viktigt att vår fjärrvärmeleverantör lever upp till hållbarhetskriterierna, annars kapar vi ledningarna och använder bergvärme eller något annat.

Han sa också att vd borde vara företagets huvudperson i hållbarhetsfrågan tillsammans med styrelsen och menade att det i grunden är en fråga om företagens framtida överlevnad.

Marianne Bogle, verksamhetsansvarig på CSR Sweden påpekade att en barriär idag är att man talar om hållbarhet som en icke finansiell fråga.

– Många vd:ar känner sig obekväma med de här frågorna medan finansmarknaden ofta har en skeptisk inställning till hållbarhetssatsningar. Problemet är att vi inte riktigt har språket än för att göra sambandet mellan hållbarhet och ekonomi tydligt, sa hon.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']