Både kärnkraft och vindkraft behövs

I SVT:s nyhetssändningar Rapport och Aktuellt igår sändes ett inslag om att kärnkraftsreaktorer sannolikt kommer att stängas i förtid på grund av den kraftiga utbyggnaden av vindkraft.

För att leda denna tes i bevis använde reportern en del av en intervju med Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall där han säger att "vi kommer närmare en situation som gör att vi kanske inte tjänar pengar längre". Magnus Halls svar gavs dock i sammanhanget gällande vilken påverkan regeringens förslag gällande en höjd effektskatt på kärnkraften skulle kunna få.

– Det stämmer att elpriserna är så låga att det redan idag är svårt med lönsamheten för de äldsta reaktorerna. En höjd effektskatt skulle leda till en ännu lägre lönsamhet. Men anledningen till det låga elpriset ligger inte främst i utbyggnaden av vindkraft i Sverige, säger Magnus Hall.

Det nordiska elpriset har under de senaste åren sjunkit kraftigt till följd av en vikande efterfrågan på energi. Detta i sin tur beror på omstruktureringar i industrin till följd av finanskrisen. En annan faktor som spelar in är det låga priset på utsläppsrätter då kol fortfarande är den faktor som sätter priset på den nordiska elbörsen Nordpool. En tredje faktor är utbyggnaden av förnybar energi – vindkraft och biomassa, och då främst havsbaserad vindkraft i Danmark.

– Jag tror att både kärnkraft och vindkraft behövs i det nordiska energisystemet under överskådlig framtid. Vi är i behov av såväl en högre andel förnybart som pålitlig baskraft när förhoppningsvis den finansiella situationen blir bättre och efterfrågekurvan vänder uppåt. Denna insikt och andra hoppas jag kan tjäna som underlag för den energikommission som regeringen tagit initiativ till, säger Magnus Hall.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Grässlätt med ringhals i bakgrunden

Webbinarium: Så påverkar kärnkraften miljön

Varmt välkommen att delta i online seminarium via Microsoft Teams den 28 oktober om den uppdaterade miljövarudeklarationen för kärnkraft.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']