Dammområdet i Norrfors öppnar igen

Rekreationsområdet vid Norrforsdammen utanför Umeå kommer att öppnas igen under våren i samband med att arbetet med att förbättra fiskvandringsvägarna vid Stornorrfors kraftverk i Ume älv avslutas.

Våren 2008 påbörjades ett omfattande arbete i samarbete med Umeå kommun och Vindelns fiskeråd, med att förbättra fiskvandringsvägarna vid Stornorrfors kraftverk. En ny fisktrappa togs i bruk 2010.
– Trappan har visat sig fungera över all förväntan. Det är glädjande för fiskens fortplantning i främst Vindelälven, säger Åke Forssen, chef för Vattenfalls fiskodling i Norrfors.

Fiskuppvandringssäsongen 2013 blev mycket lyckad.
– Fram till oktober hade i runda tal 15 000 lax och havsöring tagit sig upp i trappan Det är nästan en fördubbling mot rekordet i den gamla fisktrappan, förklarar Åke Forssen.

Området öppnar igen

Området kring dammen i Norrfors har tidigare varit en omtyckt turistattraktion. Under våren kommer rekreationsområdet att öppna igen. Grillplatser har anlagts i anslutning till Laxhoppet, en cykelled över dammen har byggt och informationstavlor har satts upp.
– Eftersom vi öppnar området och fisktrappan för allmänheten måste vi se till att det är säkert att vistas där, säger Åke Forssen.

Fisktrappan omgärdas av stängsel och för att komma från Laxhoppet till dammen har två broar byggts över trappan.

Fakta fisktrappan i Norrfors

Fisktrappan i Norrfors fungerar i båda riktningarna: lekmogen lax tar sig upp och smolt (yngel) tar sig ner och ut mot havet. Trappan är nästan 300 meter lång och består av 76 trappsteg. Varje trappsteg har gjutits i betong och är tre meter långt med ett vattendjup på två meter. Själva steget som fisken ska ta sig upp för är cirka tre decimeter.

Målet med att få upp fisk förbi kraftverksdammen är att den letar sig upp till den outbyggda Vindelälven där förutsättningarna för lyckosam lek finns.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']