Danskt kolkraftverk tas ur drift 2016

Under 2016 kommer den koleldade enheten vid Fynsverket i Danmark att ha nått slutet av sin driftstid. Vattenfall väljer därför att stänga enheten.

Fynsverket består av två anläggningsenheter samt Odense kraftvärmeverk. Enhet 7 byggdes 1991 och eldas med kol och olja. Under 2016 kommer enheten att ha nått slutet av sin driftstid.

Vattenfall har nu beslutat att ta den ur drift i stället för att genomföra investeringar för att förlänga driften. Beslutet ligger i linje med Vattenfalls strategi att minska koldioxidutsläppen och att satsa på förnybar energi.

Den biomassaeldade enheten och avfallsförbränningsenheten vid Fynsverket kommer att drivas vidare.

Satsar på vindkraft

Danmark är en viktig marknad för förnybar energiproduktion för Vattenfall som är det företag som äger och producerar mest landbaserad vindkraft i landet.

Vattenfall äger 263 vindkraftverk fördelade på 37 vindkraftparker i landet och äger utöver Fynsverket även kraftvärmeverket Nordjyllandsverket. Koncernen bedriver även försäljningsverksamhet, forskning och utveckling, trading och en transithamn i Danmark.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Kraftledning

Så ska vi fasa ut våra koldioxidutsläpp

2019 minskade Vattenfall sina koldioxidutsläpp med 4 miljoner ton. Tuomo Hatakka, chef för Vattenfalls värmeverksamhet, beskriver färdplanen mot att bli koldioxidfria.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Kolkraftverket Hemweg, som stängs i slutet av 2019

Vattenfall lägger ner sitt sista kolkraftverk i Nederländerna

Vattenfalls sista kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8 utanför Amsterdam, stängs före årsskiftet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']