Fem byråer tävlar om att formge Vattenfalls största investering på många år

Fem arkitektbyråer kommer att tävla om att få utforma Vattenfalls nya kraftvärmeverk i Uppsala som beräknas stå klart 2018. Investeringen på cirka två miljarder kronor kan bli den största som Vattenfall har gjort i Sverige på flera decennier.

Kraftvärmeverket i Uppsala är drygt 40 år gammalt och planeras att ersättas med en ny effektivare biobränsleeldad anläggning. Den nuvarande anläggningen eldas i huvudsak med torv.

Det nya kraftvärmeverket kommer att byggas intill den nuvarande anläggningen i Boländerna och beräknas stå färdigt 2018.

– Vattenfalls nya kraftvärmeverk blir ett viktigt steg mot låga koldioxidutsläpp för oss och för Uppsala stad. Det är dessutom nödvändigt för att trygga fjärrvärmeleveranserna till konkurrenskraftiga priser för våra kunder, säger Adrian Berg von Linde, distributionschef Vattenfall Värme Norden.

Jurybedömning

Fem arkitektbyråer i Norden har kvalificerat sig för att gå vidare i tävlingen. En jury bestående av representanter från Uppsala kommun, Sveriges Arkitekter och Vattenfall kommer att bedöma arkitektbyråernas bidrag.

– Vi ser fram emot de utarbetade förslagen som både ska bidra och ta hänsyn till den nuvarande stadssiluetten, säger Adrian Berg von Linde.

Investeringsbeslut 2015

Juryn kommer att presentera det vinnande förslaget i juni i år.

Det slutliga investeringsbeslutet om att bygga kraftvärmeverket planeras att tas under det första halvåret nästa år. Om det blir ett klartecken för anläggningen som beräknas kosta cirka två miljarder kronor, blir det den största investeringen som Vattenfall har gjort i Sverige på flera decennier.

Fakta jury
Juryn består av:
Simone Falk, Uppsala kommun
Dan Thunman, Uppsala kommun
Jonas Edblad, Sveriges Arkitekter
Henrik Rundqvist, Sveriges Arkitekter
Per Ljung, Vattenfall
Christer Englund, Vattenfall, ordf.
Claes Larsson, Sveriges Arkitekter
Anders Agebro, Vattenfall

Fakta arkitektbyråerna
De fem byråer som tävlar är:
Berg - C F Möller
Liljewall arkitekter
Big arkitekter
Urban design / Arkitektmagasinet
Grontmij

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln