Greenpeace: Energibolagen kvar i det förflutna

I en rapport som nyligen publicerats hävdar Greenpeace att energibolagen har satsat sina ansträngningar på att behålla verksamhet baserad huvudsakligen på fossila bränslen i stället för att främja införandet av förnybara energikällor.
– Vattenfall är fast beslutet att vara med och bidra till energiomställningen och vi kommer att fortsätta att leta efter bra lösningar för att anpassa oss till de förändrade marknadsförhållandena, säger Sabine Froning, chef för European Affairs and Policy Management på Vattenfall.

De tio största energibolagen står för mer än hälften av all kraftproduktion i Europa. Men enligt Greenpeaces rapport "Locked in the past: Why Europe's big energy companies fear change" (Kvar i det förflutna: Varför Europas stora energiföretag är rädda för förändring) kommer bara fyra procent av deras energi från icke vattenkraftbaserad förnybar energi.

En dyster framtid
Greenpeace hävdar att Vattenfall tillsammans med övriga energibolag i Europa står inför en dyster framtid med en fortsatt svag efterfrågan på el, överkapacitet, ökad konkurrens från förnybara energikällor och därmed låga grossistpriser och minskad anläggningsdrift.

Enligt rapporten har energibolagen "varit så upptagna med att angripa de förordningar som rör förnybar energi att de har ignorerat fördelarna med att få kontroll över en stor del av marknaden för förnybar energi".

Greenpeace fortsätter: "Förändringarna på EU:s elmarknader har gått mycket snabbare under de senaste åren, något som de stora energiföretagen inte lyckats förutse. De flesta förändringarna bör inte ha kommit som en överraskning eftersom utvecklingen länge har gått i den riktningen."

Grundläggande förändringar
Sabine Froning, chef för European Affairs & Policy Management på Vattenfall, har tagit en första titt på rapporten och kommenterar:
– Vattenfall tillstår att det europeiska energisystemet har genomgått grundläggande förändringar under de senaste åren vilket har gjort att viktiga faktorer som ligger till grund för bolagets affärsbeslut har utvecklats annorlunda än vad vi hade förväntat oss.

– Finanskrisen gjorde att efterfrågan sjönk, och såväl grossistpriserna på el som koldioxidpriserna har sjunkit till lägre nivåer än tidigare väntat. I kombination med de låga kolpriserna till följd av utvecklingen inom skiffergasverksamheten i USA gav dessa faktorer upphov till en marknadssituation där Vattenfall fick göra stora nedskrivningar inom sin holländska kraftverksamhet. Det har blivit mer lönsamt att producera el från kol än från gas, trots de betydligt större koldioxidutsläppen.

Froning fortsätter:
– Vattenfall stödjer kravet på ett ambitiöst klimatmål och stärkandet av EU:s system för handel med utsläppsrätter så att framtida produktion och investeringar kan inriktas på koldioxidsnål teknik.
Företaget har samtidigt satsat hårt på att effektivisera sina anläggningar för att minska koldioxidpåverkan.

Långsiktiga investeringar
Sabine Froning säger att Vattenfall är fast beslutet att vara med och bidra till energiomställningen.
– Vi kommer att fortsätta att leta efter bra lösningar för att anpassa oss till de förändrade marknadsförhållandena genom att fortsätta att investera och delta i projekt inom förnybar energi och genom att utveckla nya hållbara produkter och tjänster. Eftersom alla Vattenfalls investeringar är långsiktiga stöder vi också uppmaningen att avstå från oväntade, radikala och retrospektiva policyförändringar.

43 miljarder SEK
Klaus Aurich, chef för Investor Relations, ger närmare information om Vattenfalls investeringar i förnybar energi:
– Vi kan konstatera att sedan 2006 har Vattenfall investerat cirka 29 miljarder SEK i nya vindkraftverk och ungefär 14 miljarder SEK i förvärv av vindtillgångar, totalt 43 miljarder SEK. Dessutom har Vattenfall investerat 5,3 miljarder SEK i biomassa och avfall.

– Av de totalt 105 miljarder SEK som vi planerar att investera under 2014–2018 ska 88 miljarder kronor (84 %) gå till underhåll och ersättning. Bara 17 miljarder SEK, eller 16 %, kommer att satsas på tillväxt. Vindkraft står för den största delen av investeringarna i tillväxt.

Förutom ett ambitiöst klimatmål förespråkar Greenpeace att andelen förnybar energi ska uppgå till 45 % år 2030 och att den totala energianvändningen ska minska med 40 % (jämfört med 2005).

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']