”Greenpeace må ha rätt, men de står på fel torg i fel land”

Vattenfall är helt överens med Greenpeace om att en omställning av Europas energisystem är nödvändig och att koldioxidutsläppen måste minska. Samtidigt måste hänsyn tas till energiförsörjning och konkurrenskraft. Och det är Tysklands politiker som bestämmer över Tysklands energiförsörjning.

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland avslöjar att bolaget inte alls har för avsikt att vara "ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion", som hållbarhetsdirektivet stipulerar, utan satsar för att behålla det allra mest koldioxidintensiva bränslet som grund för sin energiproduktion många decennier i framtiden".

Greenpeace har också lanserat en kampanj under temat "Stoppa Sveriges sämsta idé" där man på Mynttorget i Stockholm kritiserar Vattenfalls tillståndsansökan av nya dagbrott.

Två frågor

Oskar Ahnfelt, chef för PRA (Public and Regulatory Affairs) i Norden, säger att Vattenfall är fast beslutet att vara med och bidra till energiomställningen.

– Vattenfall stödjer kravet på ett ambitiöst klimatmål och stärkandet av EU:s system för handel med utsläppsrätter så att framtida produktion och investeringar kan inriktas på koldioxidsnål teknik. Företaget har samtidigt satsat hårt på att effektivisera sina anläggningar för att minska koldioxidpåverkan.

Enligt Ahnfelt är det egentligen två frågor som diskuteras parallellt vad gäller Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet. Den ena frågan handlar om hur vi får en energiomställning med minskad andel kolkraft och den andra frågan handlar om Vattenfalls strategi och ägande.

– När det gäller den första frågan så är Vattenfall helt överens med Greenpeace om att en energiomställning av Europas energisystem är nödvändig och att koldioxidutsläppen måste minska. Samtidigt måste hänsyn också tas till energiförsörjning och konkurrenskraft.

– Vattenfall vill vara en samarbetspartner i den energiomställning som nu görs i Tyskland, "Energiewende". Tysklands politiker har valt att fasa ut kärnkraften, och det innebär att kolkraften just nu är en viktig hörnsten i den tyska energiförsörjningen. För att få en energiomställning att ske, där också beroendet av kolkraft och koldioxid minskar, så är Vattenfalls uppfattning att priset på koldioxid behöver öka.

Den andra frågan handlar om Vattenfall och vilken roll företaget ska ha i energiomställningen.

– Vattenfall har satt tydliga hållbarhetsmål – att minska koldioxidutsläppen till 65 miljoner ton, att växa snabbare inom förnybart än våra konkurrenter samt att arbeta med energieffektivisering. Att sälja kolkraften löser i sig inte problemen med koldioxidutsläpp, och det är heller inte Greenpeace önskan.

Vill ha energiomställning

Greenpeace anser däremot att Vattenfall ska stänga kolkraften. Detta går dock på tvären mot Tysklands behov – landet behöver el och värme även framöver och invånarna behöver det till ett pris som privatpersoner och företag har råd med. Kolkraftens roll i energisystemet i Tyskland är ett beslut av landets politiker. Det är väldigt lätt för oss i Sverige att vara negativa till kolkraft, eftersom vi har vattenkraft och kärnkraft som bas i vår energiförsörjning. Världen i övrigt ser annorlunda ut, och Tyskland är ett sådant exempel.

– Vattenfall vill ha en energiomställning, men vi tror att rätt väg att gå för att få en sådan är att fokusera på den första frågan ovan – vilka styrmedel krävs för att vi ska få de investeringar vi vill? Hur bygger vi en hållbar energimarknad där mer förnybart kan växa? Och om man som i det här fallet försöker påverka den tyska energipolitiken så står man på fel torg i fel land, säger Oskar Ahnfelt.

Se även

Vätgasreducerad järnsvamp . Foto: Åsa Bäcklin

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall först i världen med vätgasreducerad järnsvamp

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu producerat världens första vätgasreducerade järnsvamp i pilotskala.

Läs hela artikeln
Texten Fossil-free steel på fasaden till HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå

Inbjudan till digital pressträff – HYBRIT gör nya framsteg

Välkommen till pressträff med SSAB, LKAB och Vattenfall om HYBRIT, det gemensamma initiativet för att skapa världens första fossilfria värdekedja från gruva till stål.

Läs hela artikeln
Gata med laddstolpar för elfordon

Vattenfall och E.ON förenklar betalning av elbilsladdning

I takt med att elbilarna blir allt fler växer behovet av ett enhetligt betalsystem för publika laddstationer.

Läs hela artikeln