Höjd beredskap under jul- och nyårshelgerna

Inför jul- och nyårshelgerna höjer Vattenfall beredskapen inför eventuella störningar på elnätet och har därför utökat bemanningen i driftcentralen. Dessutom säkerställs att det finns tillgång till den utrustning och specialistkompetens som behövs om ett större avbrott skulle inträffa i ett område.

Vattenfall följer väderutsikterna noga för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det skulle bli nödvändigt.

Om ett större strömavbrott inträffar i Vattenfalls elnät finns dessutom möjligheten att aktivera Vattenfalls så kallade storstörningsorganisation om situationen kräver det. Storstörningsorganisationen har som uppdrag att samordna felavhjälpningsarbetet samt att säkerställa att tillräckliga resurser finns tillgängliga för snabb felavhjälpning vid större strömavbrott.

Vattenfall genomför sedan flera år ett stort investeringsprojekt där elnätet vädersäkras, det vill säga elledningar grävs ned eller isoleras. Det ger en stabil elleverans till kunder men vid besvärliga oväder är företaget berett på att det blir störningar i elnätet.

Information om aktuella störningar i Vattenfalls elnät 

Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google Play eller i Mac App Store.

Google Play 
Mac App Store

Se även

Scanias R 450-lastbil försedd med strömavtagare

Sverige och Tyskland leder utvecklingen av elvägar

Tyskland och Sverige är världsledande när det gäller försök med elektriska vägar. Världens första trådlösa elväg har färdigställts på Gotland.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln
Preem-flagga
Preem

Vattenfall och Preem utreder storskalig produktion av fossilfri vätgas i Lysekil

Vattenfalls och Preems samarbete om att producera fossilfri vätgas för biodrivmedelsproduktion tar nästa steg. Nu inleds en studie med syfte att undersöka möjligheterna att bygga en storskal...

Läs hela artikeln