Höjd beredskap under jul- och nyårshelgerna

Inför jul- och nyårshelgerna höjer Vattenfall beredskapen inför eventuella störningar på elnätet och har därför utökat bemanningen i driftcentralen. Dessutom säkerställs att det finns tillgång till den utrustning och specialistkompetens som behövs om ett större avbrott skulle inträffa i ett område.

Vattenfall följer väderutsikterna noga för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det skulle bli nödvändigt.

Om ett större strömavbrott inträffar i Vattenfalls elnät finns dessutom möjligheten att aktivera Vattenfalls så kallade storstörningsorganisation om situationen kräver det. Storstörningsorganisationen har som uppdrag att samordna felavhjälpningsarbetet samt att säkerställa att tillräckliga resurser finns tillgängliga för snabb felavhjälpning vid större strömavbrott.

Vattenfall genomför sedan flera år ett stort investeringsprojekt där elnätet vädersäkras, det vill säga elledningar grävs ned eller isoleras. Det ger en stabil elleverans till kunder men vid besvärliga oväder är företaget berett på att det blir störningar i elnätet.

Information om aktuella störningar i Vattenfalls elnät 

Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google Play eller i Mac App Store.

Google Play 
Mac App Store

Se även

Vattenkraftverket i Lilla Edet. Foto: Jonas Gunnarsson, Vattenfall

Vattenfall investerar 370 miljoner kronor i nytt dammprojekt i Göta älv

Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

Läs hela artikeln
Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln