Höjd beredskap under jul- och nyårshelgerna

Inför jul- och nyårshelgerna höjer Vattenfall beredskapen inför eventuella störningar på elnätet och har därför utökat bemanningen i driftcentralen. Dessutom säkerställs att det finns tillgång till den utrustning och specialistkompetens som behövs om ett större avbrott skulle inträffa i ett område.

Vattenfall följer väderutsikterna noga för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det skulle bli nödvändigt.

Om ett större strömavbrott inträffar i Vattenfalls elnät finns dessutom möjligheten att aktivera Vattenfalls så kallade storstörningsorganisation om situationen kräver det. Storstörningsorganisationen har som uppdrag att samordna felavhjälpningsarbetet samt att säkerställa att tillräckliga resurser finns tillgängliga för snabb felavhjälpning vid större strömavbrott.

Vattenfall genomför sedan flera år ett stort investeringsprojekt där elnätet vädersäkras, det vill säga elledningar grävs ned eller isoleras. Det ger en stabil elleverans till kunder men vid besvärliga oväder är företaget berett på att det blir störningar i elnätet.

Information om aktuella störningar i Vattenfalls elnät 

Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google Play eller i Mac App Store.

Google Play 
Mac App Store

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln