Inga hemliga avtal vid Nuonköp

KU-förhören om Vattenfalls köp av Nuon väcker uppmärksamhet. Nu spekuleras det även om huruvida Vattenfall kommer att tvingas skriva ned värdet på Nuon ytterligare. Tidskriften Fokus rapporterar även att det ska ha funnits ett hemligt avtal i samband med köpet.

Konstitutionsutskottet (KU) vill utreda om regeringen brutit mot riktlinjerna när man godkände Vattenfalls köp av Nuon till ett värde av nästan 100 miljarder kronor, en affär som idag kritiseras hårt på grund av de stora förluster som den orsakat.

Dramatiska förändringar
En effekt av den uppmärksamhet utfrågningarna i KU skapat är att den eventuella risken för ytterligare nedskrivning av Vattenfalls kontinentaleuropeiska tillgångar har aktualiserats.

- Ändringarna på energimarknaden har varit dramatiska, vi har under senare år sett en utveckling som ingen kunnat förutspå. I ljuset av dessa förändringar, med den kunskap vi idag har, står det klart att priset Vattenfall betalade för Nuon var för högt, säger Vattenfalls vd Øystein Løseth.

- För att möta dessa utmaningar har vi genomfört omfattande kostnads- och effektiviseringsprogram. Vi har också ökat vår tillgänglighet, förändrat vår kapitalstruktur och avyttrat icke-kärnverksamheter.

Spekulerar inte
Øystein Løseth påpekar att Vattenfall har ändrat sin organisation för att kunna möta utmaningarna i en mer ändamålsenlig regional struktur, som gör det möjligt att hitta partners inte minst för att förverkliga målen inom förnybar energiproduktion.

Han kommentar nedskrivningsryktena i samband med KU-utfrågningarna:
- Våra tillgångar värderas löpande enligt en metod som strikt följer de lagar och principer som gäller för denna typ av verksamhet och tillgångar. Det är denna värdering som kommer att visa om några ytterligare nedskrivningar behöver göras.

- Idag ser vi ingen anledning till ytterligare nedskrivningar, och vi spekulerar inte kring detta.

Industriell plan
I samband med köpet av Nuon 2009 offentliggjordes huvudpunkterna i en överenskommelse mellan köpare och säljare om bildandet av Nuon Energy Public Assurance Foundation och att parterna var överens om att: investeringarna i tillgångar för el- och gasproduktion skulle fortsätta, att Nuons kontor skulle förbli på dess dåvarande läge, en långsiktig strategi för förnybar energiproduktion och att Nuons varumärke skulle leva vidare i fyra år.

Anne Gynnerstedt, Vattenfalls chefsjurist, säger:
- Det är inte ovanligt att en överenskommelse om hållbarhet som denna ingås vid liknande företagsaffärer. Men det har inte hindrat Vattenfall från att fatta önskade kommersiella beslut. Vi har bland annat reducerat personal på huvudkontoret i Nederländerna. Under 2011 förändrades Vattenfall till att bli en matrisorganisation där Nuon-bolagen integrerades med resten av Vattenfall. Under 2011 såldes även Nuon Exploration and Production B.V. (E&P).

Se även

Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']